Akredytywa to instrument wykorzystywany do rozliczania kontraktów handlowych międzynarodowych i krajowych. W przypadku akredytyw eksportowych jest to nieodwołalne zobowiązanie banku importera do zapłaty za zaprezentowane przez eksportera i zgodne z warunkami akredytywy dokumenty. BGK może pełnić rolę banku eksportera w schemacie rozliczenia z wykorzystaniem akredytywy:

BGK może:

  • potwierdzić akredytywę (zobacz niżej)
  • udzielić finansowania importerowi na podstawie akredytywy dokumentowej w formie:
    • dyskontowania akredytywy
    • postfinansowania akredytywy

Bank Gospodarstwa Krajowego może także wystąpić jako bank otwierający akredytywę na zlecenie polskiego przedsiębiorstwa.

Postfinansowanie akredytywy eksportowej

Dyskonto należności z akredytywy eksportowej

Potwierdzanie akredytyw dokumentowych

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:

Zespołem Sprzedaży Finansowania Handlu
Departament Bankowości Transakcyjnej

tel.: +48 22 475 83 08

e-mail: sprzedazFH@bgk.pl

Biurem Transakcji Zagranicznych
Departament Finansowania Strukturalnego

tel.: +48 22 475 67 32

e-mail: btz.dfs@bgk.pl