Jesteśmy partnerem finansowym, który aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorstw. Nasze produkty pomagają zabezpieczyć międzynarodowe projekty handlowe polskich firm lub sfinansować zakup polskich towarów i usług. Oferujemy instrumenty krótkoterminowe, takie jak postfinansowanie i dyskontowanie akredytywy dokumentowej oraz długoterminowe, takie jak kredyt dla banku nabywcy, kredyt dla nabywcy, wykup wierzytelności czy kredyt na prefinansowanie eksportu.

Oferujemy także zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych i potwierdzenia akredytywy. Polscy eksporterzy, którzy chcą skuteczniej konkurować na rynkach międzynarodowych, mogą skorzystać także z Programu DOKE, czyli dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych.

Akredytywa dokumentowa

Zapoznaj się z ofertą produktów, które pomogą rozliczyć i zabezpieczyć transakcje handlowe Twojego przedsiębiorstwa.

Gwarancja bankowa

Samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwoty wskazanej w gwarancji.

Kredyt dla banku nabywcy

Kredyt dla banku importera, na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych, dostępny na rynkach podwyższonego ryzyka.

Kredyt dla nabywcy

Kredyt eksportowy dla nabywcy przeznaczony na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych, dokonywanego na podstawie umów zawieranych przez polskich eksporterów. 

Wykup wierzytelności eksportowych

Refinansowanie (w formie wykupu wierzytelności) kredytu udzielonego zagranicznemu kontrahentowi przez polskiego eksportera ubezpieczonego w KUKE.

Inkaso dokumentowe w obrocie zagranicznym

Zabezpieczanie stron transakcji międzynarodowych i realizacji rozliczeń finansowych pomiędzy nimi.

Program DOKE

Program dopłat do oprocentowania kredytów na finansowanie eksportu.

Finansowanie/prefinansowanie eksportu

Zapoznaj się z ofertą kredytu na prefinansowanie eksportu.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:

Zespołem Relacji Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: [email protected]

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: [email protected]

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu