Powrót

Połączenie finansowania dłużnego i kapitałowego

Przykładowy schemat finansowania. Bank przy każdej transakcji dostosowuje strukturę finansowania do specyfiki danego projektu i wymagań lokalnego rynku.
 

Obejrzyj animację!