Powrót

Połączenie finansowania dłużnego i kapitałowego


Przykładowy schemat finansowania. Bank przy każdej transakcji dostosowuje strukturę finansowania do specyfiki danego projektu i wymagań lokalnego rynku.

OBEJRZYJ ANIMACJĘ!