Powrót

Finansowanie inwestycji zagranicznych w strukturze Project Finance

Przykładowy schemat finansowania. Bank przy każdej transakcji dostosowuje strukturę finansowania do specyfiki danego projektu i wymagań lokalnego rynku.

Obejrzyj animację!