Powrót

Finansowanie inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje finansowanie inwestycyjne (w formie kredytu lub obligacji) dedykowane projektom zagranicznym polskich firm i/lub ich zagranicznych spółek córek. BGK w ten sposób wspiera polskie przedsiębiorstwa występujące w roli inwestora zagranicą, finansowanie może zostać przeznaczone m.in. na zakup spółek/aktywów za granicą, budowę zakładów produkcyjnych,
czy też sieci sprzedaży poza Polską.

Jest to zazwyczaj długoterminowe finansowanie inwestycyjne oparte o bilans polskiego inwestora/zagranicznego podmiotu lub aktywa projektu za granicą. Zabezpieczenie ustanawiane
są w pierwszej kolejności na aktywach zagranicznych.

Możliwe struktury w ramach kredytu na inwestycje zagraniczne:

   

   

   Finansowanie akwizycyjne

   Finansowanie inwestycji zagranicznych w strukturze Project Finance

   Połączenie finansowania dłużnego (BGK) oraz kapitałowego (PFR TFI)

   Kontakt

   Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

   Skontaktuj się z:

   Zespołem Sprzedaży Finansowania Handlu
   Departament Bankowości Transakcyjnej

   tel.: +48 22 475 83 08

   e-mail: sprzedazFH@bgk.pl

   Biurem Transakcji Zagranicznych
   Departament Finansowania Strukturalnego

   tel.: +48 22 475 67 32

   e-mail: btz.dfs@bgk.pl