Przykładowy schemat finansowania

Bank przy każdej transakcji dostosowuje strukturę finansowania do specyfiki danego projektu i wymagań lokalnego rynku.

Obejrzyj animację!