Powrót

Finansowanie ekspansji i inwestycji zagranicznych

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje finansowanie inwestycyjne dedykowane projektom zagranicznym polskich firm i/lub ich zagranicznych spółek córek. BGK w ten sposób wspiera polskie przedsiębiorstwa występujące w roli inwestora zagranicznego. Finansowanie może zostać przeznaczone m.in. na zakup spółek/aktywów za granicą, budowę zakładów produkcyjnych, czy też sieci sprzedaży poza Polską.

Jest to zazwyczaj długoterminowe finansowanie inwestycyjne oparte o bilans polskiego inwestora/zagranicznego podmiotu lub aktywa projektu za granicą. Zabezpieczenia ustanawiane są w pierwszej kolejności na aktywach zagranicznych.

W ostatnich latach BGK wsparł projekty inwestycyjne polskich firm m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Chinach, we Włoszech, Francji, czy na Białorusi.

Finansowanie akwizycyjne

Finansowanie inwestycji zagranicznych w strukturze Project Finance

Połączenie finansowania dłużnego i kapitałowego

Kontakt

Jesteś zainteresowany finansowym wsparciem inwestycji zagranicznych?

Skontaktuj się z:

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: 48 22 475 67 32
e-mail: ekspansja@bgk.pl

Zespołem Relacji Finansowania Handlu
tel.:  48 22 475 83 08
e-mail: relacjeFH@bgk.pl

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu

Zobacz pozostałe kategorie