Powrót

Finansowanie ekspansji i inwestycji zagranicznych

Priorytetowym zadaniem Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnym ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wspieranie polskich przedsiębiorstw w ich międzynarodowej ekspansji. Oferta produktowa Banku w zakresie bezpośredniego finansowania eksportu usług i dóbr inwestycyjnych oraz ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw pozwala
na elastyczne dostosowywanie struktury finansowania do potrzeb danej transakcji. BGK udziela finansowania zarówno zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług (podmioty prywatne,
jak i publiczne), jak również polskim przedsiębiorstwom realizującym projekty zagraniczne. Przy tego typu finansowaniach Bank koncentruje się na aktywach zagranicznych – w pierwszej kolejności analizowane są przepływy i zabezpieczenia zagraniczne.

Bank posiada na polskich rynku bankowym doświadczenie w finansowaniu projektów za granicą.
W okresie 2015-2017 BGK sfinansował transakcje m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Chinach, Kanadzie, na Węgrzech i na Białorusi.

Finansowanie inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:

Zespołem Sprzedaży Finansowania Handlu
Departament Bankowości Transakcyjnej

tel.: +48 22 475 83 08

e-mail: sprzedazFH@bgk.pl

Biurem Transakcji Zagranicznych
Departament Finansowania Strukturalnego

tel.: +48 22 475 67 32

e-mail: btz.dfs@bgk.pl