Taryfa opłat i prowizji

Szczegółowe informacje na temat zmian w Taryfie opłat i prowizji obowiązujących od 1 grudnia 2021 r. są dostępne na stronie Ważne informacje dla klientów.

Informacja o kosztach wysyłki korespondencji przez Bank:

  • List krajowy polecony: 5,20 zł,
  • List krajowy polecony z usługą "Potwierdzenie odbioru" (ZPO) lub usługą "Elektroniczne potwierdzenie odbioru" (EPO): 7,80 zł.