Taryfa opłat i prowizji

Od 15 czerwca 2022 r. obowiązuje nowa wersja działu 4. „Komercyjne finansowanie działalności gospodarczej” dla „Taryfy opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych)”. Zmiana polega na dodaniu informacji o prowizjach stosowanych w przypadku kredytów budowlanych udzielanych Społecznym Inicjatywom Mieszkaniowym.

Informacja o kosztach wysyłki korespondencji przez Bank:

  • List krajowy polecony: 5,20 zł,
  • List krajowy polecony z usługą "Potwierdzenie odbioru" (ZPO) lub usługą "Elektroniczne potwierdzenie odbioru" (EPO): 7,80 zł.