Okresowe raporty finansowe

Zalecamy, aby pliki XHTML otwierać w przeglądarce Google Chrome.

Sprawozdanie finansowe BGK
Dane bilansowe według stanu na dzień:
Polityka informacyjna w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej
Informacje kwartalne
Raporty roczne