Statystyka

Plik zawiera informację o obligacjach wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje własne, na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy), w tym wartość nominalną emisji, cenę oraz rentowność.