Statystyka

Plik zawiera informację o obligacjach wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje własne, na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), w tym wartość nominalną emisji, cenę oraz rentowność.