Obligacje własne

Seria

Data emisji

Data wykupu

Wartość emisji

ISIN

Ogólne warunki emisji

BGK0223S017A

19.02.2019

19.02.2023

2 000 mln PLN

PL0000500245

warunki emisji

BGK1023S018A

28.10.2019

28.10.2023

1 850 mln PLN

PL0000500252

warunki emisji