Obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego

Informacje bieżące

Alokacja obligacji nominowanych w euro o terminie wykupu 8 września 2027 roku

Wycena obligacji nominowanych w euro o terminie wykupu 8 września 2027 roku

Alokacja obligacji nominowanych w euro o terminie wykupu 30 maja 2029 roku

Wycena obligacji nominowanych w euro o terminie wykupu 30 maja 2029 roku

Lista obligacji na rynku krajowym

Seria

Data pierwszej  emisji

Data wykupu

ISIN

Aktualna wysokość kwoty gwarancji

Oświadczenie o udzieleniu gwarancji

List emisyjny

IWS0645

27.06.2011

25.06.2045

PL0000500062

2 380 mln PLN

oświadczenie

list emisyjny

IDS1022

26.08.2011

25.10.2022

PL0000500070

5 551,875 mln PLN

oświadczenie

list emisyjny aneks nr 1

IDS1024

26.05.2014

25.10.2024

PL0000500161

1 422,4 mln PLN

oświadczenie

list emisyjny

Lista obligacji na rynku zagranicznym

Data emisji

Data WykupuWartość emisjiISINOgólne warunki emisjiList emisyjny
06.05.201606.05.2026500 mln EURXS1403619411final termslist emisyjny
21.10.201606.05.2026200 mln EURXS1403619411final termslist emisyjny
03.11.201603.11.2036100 mln EURXS1514171914final termslist emisyjny
31.10.201730.04.2028750 mln EURXS1709328899final termslist emisyjny
01.06.201801.06.2025500 mln EURXS1829259008final termslist emisyjny
01.06.201801.06.2030500 mln EURXS1829261087final termslist emisyjny
31.05.202230.05.2029500 mln EURXS2486282358final termslist emisyjny
08.09.202208.09.2027600 mln EURXS2530208490final termslist emisyjny

Tabele odsetkowe