Obligacje na rzecz Funduszu Pomocy

Informacje bieżące

Emisja obligacji nominowanych w euro o terminie wykupu 4 października 2029 roku

Wycena obligacji nominowanych w euro o terminie wykupu 5 maja 2027 roku

Lista obligacji

Obligacje emitowane w ramach programu EMTN:

Data emisjiData wykupuWartość emisjiISINAktualna wysokość
kwoty gwarancji
Oświadczenie
o udzieleniu gwarancji
List emisyjnyOgólne warunki
emisji
05.05.202205.05.2027100 mln EURXS2476822361140 mln EURoświadczenielist emisyjnyfinal terms

Obligacje skierowane do Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

SeriaData emisjiData wykupuWartość emisjiISINList emisyjny
FPU102904.10.202204.10.2029600 mln EURPL0000500336list emisyjny