Deklaracja dostępności biura prasowego Banku Gospodarstwa Krajowego

Wstęp

Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biura prasowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Data publikacji strony internetowej: 2018.06.15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.06.15.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, które nie mają napisów dla osób niesłyszących lub innych wymaganych elementów. Nowo umieszczane filmy będą sukcesywnie publikowane wraz z napisami oraz transkrypcją.
 • Na stronie znajdują się treści nietekstowe (takie jak np. grafiki, ikony), które nie mają tekstowych zamienników. Redaktorzy serwisu dokładają starań, by nowo umieszczane treści nietekstowe miały tekstowe zamienniki.
 • Na stronie znajdują się treści, linki oraz nagłówki zdjęć, które nie spełniają kryterium kontrastu. Pojawiają się również problemy z nawigacją, fokusem, nagłówkami i etykietami oraz błędy składniowe w kodzie strony. Jest to uwarunkowane aktualnymi możliwościami narzędzia, z którego korzysta biuro prasowe.
 • Niektóre opublikowane na stronie dokumenty lub pliki mogą być niedostępne cyfrowo. Część z nich została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.07.16. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Fundację Integracja.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.07.16.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść
 • swoje imię i nazwisko
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • sposób, w jaki chcesz otrzymywać informacje (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Za kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Tomasz Mielniczuk. Możesz skontaktować się z nim mailowo: dokumenty_dostepnosc@bgk.pl lub telefonicznie: +48 22 475 58 48.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do osoby kontaktowej, wskazanej powyżej. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Bank Gospodarstwa Krajowego na potrzeby swojej siedziby obecnie zajmuje budynek VARSO 2 przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa. Pomieszczenia nie są publicznie dostępne w sposób nieograniczony. Niezbędna jest rejestracja w recepcji, umówienie się z pracownikiem banku i pobranie karty dostępu.

Wejście główne znajduje się od ul. Chmielnej. Prowadzą do niego dwie pary drzwi obrotowych oraz drzwi rozwierane, dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach, zlokalizowane po prawej stronie drzwi obrotowych. Przed drzwiami po prawej stronie, na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózkach, znajduje się urządzenie do kontaktu z ochroną budynku. W wewnętrznym holu przy drzwiach obrotowych, pełniących rolę wyjścia, znajduje się przycisk spowalniający pracę mechanizmu obrotowego, dostosowujący go do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Wejście główne od strony Al. Jerozolimskich wyposażone jest w drzwi obrotowe i dwie pary pojedynczych drzwi rozwieranych. Ze względu na oddzielenie budynku od ciągu pieszego Al. Jerozolimskich parkingiem, zalecamy wejście do budynku od strony ul. Chmielnej.

W holu na parterze po prawej stronie znajduje się recepcja, blat o zróżnicowanej wysokości odpowiada potrzebom osób niskich lub poruszających się na wózku.

Za recepcją znajdują się bramki dostępu dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, automatycznie rozsuwane po skorzystaniu z karty dostępu.

Poruszanie się po budynku. Bank zajmuje piętra 4-8. Wejście możliwe jest za pobraniem karty dostępu w recepcji. Na drodze do wejścia do budynku, na parterze, na drodze do wind i pomieszczeń na piętrach nie ma przeszkód architektonicznych.

Dodatkowo:

 • Zapewnienie oznaczeń dotykowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku wzdłuż krawędzi przejścia.
 • Zapewnienie ramp krawężnikowych przy przejściu dla pieszych.
 • Wejścia z poziomów garażowych do holu z windami wyposażone są w drzwi automatycznie przesuwane, znajdujące się blisko miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, lub w drzwi rozwierane.
 • Oznaczenie drzwi transparentnych.
 • Zapewnienie odpowiednich parametrów poręczy przy schodach oraz równej i antypoślizgowej nawierzchni schodów.
 • Oznakowanie wizualne krawędzi stopni.
 • Dostępność wszystkich istotnych kondygnacji za pomocą dźwigów osobowych oraz schodów.
 • Przestrzeń wspólna zapewnia odpowiednie kontrasty.

Windy przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych, mają m.in. system powstrzymywania zamykania drzwi, poręcze i informację dźwiękową i komunikatory głosowe wewnątrz kabin.

Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze. Na parterze toalety dostosowane zlokalizowane są w poprzecznym holu głównym, na prawo od recepcji.

Poruszanie się gości dopuszczalne jest tylko w towarzystwie pracownika banku, wobec czego osoby z niepełnoprawnościami zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie pracowników banku.

Procedury ewakuacji uwzględniają osoby z niepełnosprawnością.

Miejsca parkingowe. Przed budynkiem na ul. Chmielnej znajdują się trzy miejsca postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsca takie znajdują się także na parkingu podziemnym, dostępnym za pobraniem biletu.

Pies asystujący. Istnieje możliwość wstępu i poruszania się po budynku z psem asystującym.

Tłumacz języka migowego. Bank jest w trakcie dostosowania narzędzi do możliwości zdalnego połączenia się z tłumaczem migowym.

Budynek ma wydany przez fundację certyfikat nr A 300/709 dostępności dla osób z niepełnosprawnością, potwierdzający, że budynek spełnia wymogi dostępności architektonicznej i jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Pozostałe lokalizacje siedziby:

Al. Jerozolimskie 81 - Central Tower. Pomieszczenia zajmowane przez bank nie są dostępne w sposób nieograniczony. Goście obowiązani są zgłosić się do recepcji i wskazać pracownika, z którym są umówieni na spotkanie. Na każdym piętrze zajmowanym przez bank znajduje się kontrola dostępu do pomieszczeń.

Wejście główne znajduje się od ul. Tytusa Chałubińskiego, róg Al. Jerozolimskie. Do wejścia prowadzą drzwi obrotowe i drzwi rozwierane.

Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie ma przeszkód architektonicznych.

W holu na parterze na wprost wejścia znajduje się recepcja. Po lewej stronie recepcji znajdują się windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Poruszanie się po budynku. Bank zajmuje piętra 1-6. Osoby z zewnątrz (goście) wchodzące do budynku zobowiązane są zgłosić się do recepcji zlokalizowanej na wprost wejścia. Wejście możliwe jest po skontaktowaniu się z pracownikiem, z którym umówione jest spotkanie.

Na drodze do wejścia do budynku, na parterze, na drodze do wind i pomieszczeń na piętrach nie ma przeszkód architektonicznych.

Windy przystosowane do przewozu osób na wózkach.

Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze. Toalety na parterze są aktualnie dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się gości dopuszczalne jest tylko w towarzystwie pracownika banku, wobec czego osoby z niepełnoprawnościami zawsze mogą liczyć na pomoc i wparcie pracowników banku.

Miejsca parkingowe. Al. Jerozolimskich i na ul. Nowogrodzkiej znajdują się powszechnie dostępne miejsca postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, między nimi a budynkiem nie ma barier architektonicznych.

Pies asystujący. Istnieje możliwość wstępu i poruszania się po budynku z psem asystującym.

Tłumacz języka migowego. Bank jest w trakcie dostosowania narzędzi do możliwości zdalnego połączenia się z tłumaczem migowym.