Biznes MAX

Czym jest Gwarancja Biznesmax?

Gwarancja Biznesmax to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu, które pozwala przedsiębiorcy dodatkowo na otrzymanie zwrotu znacznej części zapłaconych odsetek od kredytu objętego gwarancją.

Dla kogo?
Oferta jest przeznaczona dla małych i średnich firm.

Warunki gwarancji

gwarancja
bezpłatna

maksymalna
kwota gwarancji:
2,5 mln euro

zakres gwarancji:
do 80% wartości kredytu

okres do 20 lat,
z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
z pomocy publicznej

zabezpieczenie:
weksel in blanco
przedsiębiorcy

możliwość objęcia
gwarancją tylko
nowych kredytów

Korzyści

dopłata
do oprocentowania
kredytu

atrakcyjne
zabezpieczenie
kredytu

dostępność

oszczędność
środków

wygoda

korzystny
dla przedsiębiorcy
sposób wyliczania
wartości pomocy
publicznej

elastyczność
w dysponowaniu
własnym majątkiem

komplementarność

*Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

FORMULARZ KONTAKTOWY

Czy firma pytała o gwarancję Biznesmax w banku kredytującym?

Zobacz jak to działa