A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Ponad 1600 lokali socjalnych i komunalnych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego

pdf
  • 30 czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył przyjmowanie wniosków o udzielenie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.
  • 88 wniosków na łączną wartość finansowego wsparcia ponad 90 mln zł zakwalifikowano w wiosennej edycji programu.

30 czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył nabór wniosków w rządowym programie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W tzw. „wiosennej” edycji 88 wniosków uzyska bezzwrotne dotacje z Funduszu Dopłat, na łączną kwotę ponad 90 mln zł. W porównaniu do poprzedniej wiosennej edycji, wartość zakwalifikowanych wniosków wzrosła o 3% .

Dzięki środkom z Funduszu Dopłat powstaną 1622 lokale a łączna wartość wszystkich inwestycji zakwalifikowanych do udzielenia finansowego wsparcia to ponad 233 mln zł. mówi Przemysław Osuch – zastępca dyrektora departamentu usług agencyjnych w BGK. Od początku funkcjonowania programu powstało już 14 tys. mieszkań oraz ponad tysiąc miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, co pokazuje, jak ważny społecznie jest ten program – dodaje Osuch. 

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego już od 10 lat efektywnie przyczynia się do wzrostu liczby tworzonych lokali socjalnych, mieszkań komunalnych, chronionych, jak również noclegowni i domów dla bezdomnych. Dotychczas BGK przyznał jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego środki  z bezzwrotnej dotacji w łącznej wysokości ponad 935 mln zł, co pozwoliło na realizację 1372 przedsięwzięć o łącznej wartości blisko 2,85 mld zł.

Wyniki kwalifikacji wniosków dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod adresem:

https://www.bgk.pl/bip/informacje-i-komunikaty-dotyczace-programu-budownictwa-socjalnego-16/