A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Podsumowanie 2010 r. w BGK

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego od czerwca ub. r. realizuje nową strategię działania, przyjętą na lata 2010-2014. Rośnie pozycja Banku w eksporcie i wśród samorządów. Okres ostatnich miesięcy to czas wzmożonej aktywności BGK, wdrożenia nowych projektów gospodarczych, usprawnienia procesów finansowych i wprowadzenia nowych rozwiązań, wynikających z nałożonej na BGK misji, realizowania programów rządowych.

W 2010 r. BGK zwiększył współpracę z samorządami i wspierał JST w zarządzaniu finansami samorządowymi. Obecnie Bank zajmuje drugą pozycję z 16 proc. udziałem, na rynku finansowania JST, wygrywając w ub. r. połowę przetargów, z 1400 w których wystartował. W 2010 r. padł rekord sprzedaży kredytów dla JST - 2,9 mld zł wobec 2 mld zł w 2009 r.

Bank stał się ekspertem w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych oraz handlu zagranicznego. W zakresie eksportu rozpoczęto bardzo intensywne działania promocyjne w kraju i zagranicą. Realizowane były misje gospodarcze na Białoruś, do Rosji i Azerbejdżanie. Oferta finansowania w ramach Rządowego Programu była również promowana w kraju we współpracy z KUKE, PARP i urzędami marszałkowskimi. Przygotowano nowy produkt - kredyt na prefinansowanie eksportu. Dzięki działaniom zawarto umowy kredytowe wspomagając  blisko setkę polskich eksporterów, z których największa opiewa na 50 mld euro.

BGK rozpoczął finansowanie projektów infrastrukturalnych istotnych dla Polski - terminalu LNG, lotniska w Modlinie i Lublinie. Sfinansował liczne projekty infrastrukturalne zapisane w programach rządowych. Udzielał merytorycznego wsparcia instytucjom publicznym w zakresie projektów infrastrukturalnych. Opracował 48 transakcji, w tym 8 w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz 22 kredytów dla nabywcy, na łączną kwotę 4 mld zł.

W 2010 r. Bank prowadził działania na rzecz rozwoju i restrukturyzacji polskiej gospodarki. Najważniejsze z nich to prowadzenie Planu B - restrukturyzacji zadłużenia szpitali i współpraca z Ministerstwem Zdrowia.

Bank wspierał rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez Krajowy Fundusz Kapitałowy,  spółkę - córkę BGK. Rozstrzygnął konkursy na dokapitalizowanie inwestycji na kwotę ponad 400 ml zł. Wspólnie z Ministerstwem Gospodarki pracował nad zmianami służącymi lepszemu funkcjonowaniu Funduszu Kredytu Technologicznego.

BGK, pełniąc rolę banku państwowego, aktywnie pozyskiwał nowych klientów z sektora publicznego: jednostki administracji centralnej i lokalnej, sądy, prokuraturę, Ministerstwa, starał się także o przejęcie obsługi sektora publicznego z banków komercyjnych. Zainicjował współpracę z ZUS, w zakresie kompleksowej obsługi rozliczeniowej i zarządzania Funduszem Rezerwy Demograficznej. Przygotował specjalną ofertę Depozyty@24,  dla jednostek budżetu centralnego, co zaowocowało pozyskaniem 0,5 mld zł depozytów w ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania usługi. Obecnie BGK jest liderem na rynku depozytów jednostek budżetu centralnego - notując wzrost udziałów z 38 proc. w grudniu 2009 r. do ok. 50 proc. na koniec 2010r.

W 2010 r. BGK stał się europejskim liderem wdrażania pilotażowych projektów Komisji Europejskiej w zakresie innowacyjnych, regionalnych programów finansowania - JEREMIE i JESSICA. W 2010 r. Bank został menadżerem pięciu regionalnych Funduszu Powierniczych JEREMIE z łączną pulą pośredniego finansowania zwrotnego małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie ok. 1,7 mld zł. W pierwszym roku funkcjonowania programu zakończono 10 konkursów, w wyniku których wybrano 50 pośredników finansowych, którym przyznano finansowanie w wysokości 410 ml zł. W tym roku planowane są kolejne konkursy  i finansowanie do kwoty 820 mln zł.

BGK uruchomił także program wsparcia miejskich projektów rewitalizacyjnych ze zwrotnych środków finansowania, udostępnionych przez Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), wybranych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). BGK, jako pierwsza w UE instytucja finansowa współpracująca z EBI, udostępniła środki inwestorom z woj. wielkopolskiego - 294 mln zł.

Od stycznia 2010 r. BGK odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich. Od początku 2010 r. obsłużył ponad 100 tys. wniosków o wartości 35 mld zł.

BGK odpowiada także za finansowanie inwestycji Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). W latach 2009-2010 pozyskał z emisji obligacji na rzecz KFD - 14 mld zł. W ub. r. podpisał z EBI 4 nowe umowy finansowania na rzecz KFD na łączną kwotę 1.235 mld euro.  BGK pracował także nad wzrostem efektywności pracowników Banku oraz pozyskał najwyższej klasy specjalistów z rynku bankowego.

Przyszłość BGK

W najbliższym czasie Bank skupi się na konsolidacji finansów publicznych . Planuje obsługę 600 rachunków agencji wykonawczych, redukcję pasywów Banku na rzecz Ministerstwa Finansów o ok. 12-18 mld zł. Wypłacone na rzecz MF pasywa zastąpi obligacjami własnymi BGK - 5 mld zł. Będzie to największa emisja obligacji bankowych w Polsce. Planuje utworzenie Centrum Rozliczeniowego dla jednostek sektora finansów publicznych i wzrost dziennej liczby transakcji z 15 tys. do 0,5 mln.

Bank podejmie także współpracę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.
w zakresie płatności mobilnych w administracji  publicznej. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zajmie się obsługą elektronicznego poboru opłat za przejazd autostradami i drogami krajowymi. Bank chce także w dalszym stopniu poszerzać ofertę bankowości transakcyjnej dla sektora publicznego i unowocześniać obsługę programów rządowych.