A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Archiwalne komunikaty prasowe

Nowa edycja pożyczek ze środków UE dla podmiotów ekonomii społecznej coraz bliżej

29 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarł umowy, na mocy których dwaj pośrednicy finansowi: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) będą w całej Polsce udzielać pożyczek pomiotom ekonomii społecznej. Wartość podpisanych umów wynosi 35 mln zł, a całkowita kwota na realizację projektu pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” to niemal 160 mln zł....

Pożyczki na start. 600 mln zł na inwestycje i promocję przedsiębiorczości

Małopolska uruchamia w niespotykanej dotąd skali kolejny, obok dotacji, mechanizm wsparcia przedsiębiorców  w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
19 grudnia Zarząd Województwa Małopolskiego podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, dzięki której na inwestycje oraz rozwój przedsiębiorczości zostanie przeznaczonych aż 600 mln zł. Pierwsze pożyczki trafią do małopolskich firm, samorządów oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w drugiej połowie przyszłego roku.

Małopolska...

Płużnica oddaje pierwsze, współfinansowane przez BGK (Grupa PFR), lokale socjalne

16 grudnia w Goryniu, w Gminie Płużnica, nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy do lokali socjalnych, utworzonych przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) w wysokości prawie 300 tys. zł, 16 rodzin otrzymało nowe mieszkania.

Jest to pierwsza inwestycja zrealizowana przez Gminę Płużnica przy wykorzystaniu środków z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i...

BGK i KUKE (Grupa PFR) finansują kontrakt eksportowy firmy budowlanej Unibep SA

  • BGK podpisał umowę kredytową o wartości 245 mln zł (55 mln EUR) na sfinansowanie kontraktu eksportowego firmy budowlanej Unibep SA z Bielska Podlaskiego;
  • Kredytobiorcą jest Trinity Invest, na którego zlecenie Unibep zbuduje centrum handlowe na Białorusi. To największy dotychczas kredyt BGK udzielony zagranicznemu nabywcy w ramach rządowego programu wspierania eksportu.
  • Finansowanie zabezpieczy polisa KUKE S.A.;
  • Umowa pomiędzy Triniti Invest a UNIBEP S.A. wejdzie w życie po spełnieniu przez...

Mieszkania komunalne w Białymstoku ze wsparciem BGK (Grupa PFR)

101 rodzin z Białegostoku zamieszka w lokalach zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego
i komunalnego.

W budynkach przy ul. Gen. Józefa Bema w Białymstoku, po trwającej 17 miesięcy budowie, powstało 101 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 4550 m2. Koszt inwestycji to ok. 15 mln zł, a udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wynosi 30% tej kwoty. Inwestycja jest II. etapem...

Radosław Kwiecień członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Premier Beata Szydło podpisała nominację Radosława Kwietnia na stanowisko członka Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w ślad za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Tym samym dobiegł końca proces powoływania pełnego, 6-osobowego składu Zarządu BGK.

Radosław Kwiecień jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,  przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa...

Beata Daszyńska-Muzyczka powołana na stanowisko Prezesa Zarządu BGK

Premier Beata Szydło podpisała nominację Beaty Daszyńskiej-Muzyczki na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w ślad za decyzją Komisji Nadzoru Finansowego.

Beata Daszyńska-Muzyczka jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy Harvard Business Review. 

Od 1994 r. była związana z Grupą Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 1994 – 2000 pracowała w bankowości oddziałowej. W...

336 mln zł na inwestycje i rozwój przedsiębiorczości z Opolszczyzny

8 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) podpisał umowę z Zarządem Województwa Opolskiego, dzięki której na inwestycje i rozwój przedsiębiorczości przeznaczona zostanie kwota ponad 336 mln zł. Opolskie jest dziewiątym regionem, który przy współpracy z BGK uruchamia instrumenty zwrotne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020.

- Dzisiejsza uroczystość pozwoli na szybkie uruchomienie instrumentów finansowych na Opolszczyźnie, a w konsekwencji na przyspieszenie...

Fundusz Gwarancyjny w BGK wsparty kwotą 643 mln zł z POIR

Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) utworzy Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (FG POIR).

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów umowę na utworzenie Funduszu Gwarancyjnego ze środków POIR. Łączna kwota wsparcia wynosi 643 mln zł, w tym 525 mln zł pochodzi ze środków unijnych, a wkład krajowy to 118 mln zł. Środki zostaną...

Mieszkania w Zastowie już przekazane

6 grudnia w Zastowie w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca przekazano do użytkowania 16 lokali socjalnych. Inwestycja została zrealizowana dzięki wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) w wysokości ponad 500 tys. zł.

Jest to pierwsza inwestycja zrealizowana przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca przy wykorzystaniu środków z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W wyniku przebudowy...

Środki szwajcarskie wesprą program “Gwarancji de minimis”


Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) uruchamia środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, które pozwolą wygenerować akcję kredytową dla firm o wartości ok. 145 mln zł. Trafią one do sektora MŚP w postaci dobrze znanych przedsiębiorcom gwarancji de minimis.

Przekazane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy środki pozwolą na zwiększenie efektów wsparcia sektora MŚP w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP mających siedzibę w...

Prawie 1,5 mld unijnego wsparcia dla lubelskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego

Zarządy województw lubelskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego powierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców, efektywności energetycznej oraz samozatrudnienia osób bezrobotnych. Na współpracę z BGK zdecydowało się już 8 regionów.

Umowy uruchamiające środki unijne na rozwój przedsiębiorczości  i ochrony środowiska podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) do tej pory już pięć regionów: pomorskie,...

Ustanowienie Funduszu Funduszy i wdrażanie Instrumentów Finansowych w ramach POIR

28 listopada Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) podpisał ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów umowę na utworzenie Funduszu Funduszy i wdrażanie Instrumentów Finansowych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje MŚP prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności na terenie Polski poprzez udostępnienie przedsiębiorstwom środków finansowych w postaci produktu kapitałowego. Łączna...

Podlaskie z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) uruchamia środki unijne w ramach instrumentów zwrotnych w regionie

29 listopada Zarząd województwa podlaskiego podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) umowę, na mocy której zostanie uruchomiony finansowy program wsparcia w formie instrumentów zwrotnych. Pula 266 mln zł trafi do beneficjentów w postaci wsparcia zwrotnego – kredytów, pożyczek i inwestycji kapitałowych.

Oferowane instrumenty finansowe mają w szczególności pomagać w tworzeniu nowych firm i promowaniu przedsiębiorczości m.in. poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych...

W Wielkopolsce ruszają instrumenty finansowe w dwóch kolejnych obszarach

Wielkopolska razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) uruchamia zwrotne środki UE. Jednostki Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorcy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z Wielkopolski mogą liczyć na bardzo atrakcyjne warunki finansowania inwestycji z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł umowy.

Umowy rozpoczynające etap wdrażania wsparcia dla inwestorów podpisane zostały 28 listopada w Poznaniu. Łączna pula środków na ten...

1 .... 6 7 8 .... 24