A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Archiwalne komunikaty prasowe

EBI i BGK ustanawiają platformę inwestycyjną w ramach Planu Junckera na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną mającą na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w gminach w całej Polsce. Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy, opracowanego przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera, platforma ta umożliwi uruchomienie programu finansowego w sektorze, w którym konieczne są wzmożone...

Bank Gospodarstwa Krajowego otwiera możliwości ekspansji do Meksyku

Podczas misji gospodarczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy do Meksyku Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z instytucjami rozwoju PAIH oraz KUKE otworzył nowe możliwości ekspansji polskich firm.

- Dzisiaj otwieramy nowe możliwości wymiany gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami – powiedziała podczas „Polsko-Meksykańskiego Forum Biznesowego” Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK. – Jako grupa instytucji rozwoju, systemowo ważnych dla realizacji SOR, dobrze ze sobą współpracujemy przy realizacji...

Pożyczki JESSICA znów w Wielkopolsce

Bank Gospodarstwa Krajowego działając na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego uruchomił 14 kwietnia br. nabór wniosków o pożyczkę JESSICA 2. Pożyczki oferowane są inwestorom z woj. wielkopolskiego, którzy planują inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

To pierwszy nabór wniosków o zwrotne, preferencyjne wsparcie ze środków...

Komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków z limitu 2018 r. w rządowym programie „mieszkanie dla młodych”

Dziś Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków z limitu 2018 r. w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Złożone wnioski z planowaną datą wypłaty na przyszły rok przekroczyły dostępny limit w 50 proc.

Limit na rok 2018 wynosi 762 mln zł z czego zarezerwowano już 381 mln zł i zgodnie z zapisami ustawowymi zarezerwowano 50 proc. pozostałego limitu środków na 2018 r., które będą dostępne od 1 stycznia 2018 r. Po tym terminie nabywcy będą mogli ponownie...

Enea skorzystała z finansowania dostarczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy nabyciu Elektrowni Połaniec

Enea za ok. 1,26 mld zł kupiła Elektrownię Połaniec, która przeszła w ostatnich latach wart ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny. Enea przy finansowaniu transakcji skorzystała głównie ze środków własnych, w tym także ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji oraz emisji dostępnej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Enea w szerokim zakresie współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zarówno w zakresie programów emisji obligacji...

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera podmioty ekonomii społecznej

4 kwietnia br. odbyła się konferencja otwierająca program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem instrumentów finansowych. W projekcie przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł na reporęczenia. Fundusze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki wykorzystaniu tych środków, wsparcie uzyska minimum 2 030 PES i...

Osiągnięcia Banku Gospodarstwa Krajowego w 2016 r. i plany na 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego znacząco zwiększył zaangażowanie w finansowanie przedsiębiorczości i mieszkalnictwa w 2016 r. W 2017 roku będzie rozwijał działalność w obszarach wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz wdrażał programy społeczno-gospodarcze finansowane ze środków europejskich.

W 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdził swą rolę banku rozwoju. Bank jest głównym partnerem Państwa w obsłudze rządowych programów społeczno-gospodarczych realizowanych w celu...

Prawie 550 mln zł dla przedsiębiorców – ruszają kolejne środki unijne

Zarządy województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego powierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w tych regionach. Na współpracę z BGK zdecydowało się już 12 regionów!

Umowy uruchamiające środki unijne na rozwój przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do tej pory dziesięć regionów: pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie, lubelskie, podkarpackie i podlaskie....

Wyniki konkursu „Lidera sprzedaży gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIG”

22 marca odbyło się wręczenie nagród dla pracowników banków, które wzięły udział w konkursie zorganizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem konkursu było zintensyfikowanie sprzedaży produktu gwarancyjnego dla innowacyjnych firm, w związku z krótkim okresem dostępności ze środków Funduszu Gwarancyjnego POIG (FG POIG). Honorowy patronat nad konkursem objął Związek Banków Polskich.

Konkurs trwał od 1 lipca 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. Do konkursu przystąpiły wszystkie banki udzielające...

EBI i BGK finansują budowę Trasy Łagiewnickiej w ramach planu Junckera

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – polski bank rozwoju – poinformowały o podpisaniu umów dotyczących finansowania budowy Trasy Łagiewnickiej (część południowego odcinka wewnętrznej obwodnicy Krakowa) łącznie z nową linią tramwajową. Kredyt udzielony przez EBI jest objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską pod...

Tomasz Kaczor z Banku Gospodarstwa Krajowego najlepszym ekonomistą 2016 roku.

15 marca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród „Byki i niedźwiedzie” dla najlepszych spółek giełdowych oraz instytucji i organizatorów rynku kapitałowego. Statuetki przyznawane są corocznie przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. Tomasz Kaczor, jako lider zespołu analiz z Banku Gospodarstwa Krajowego, otrzymał wyróżnienie w kategorii Ekonomista Roku 2016.

Ranking „Parkietu” jest najbardziej prestiżowym konkursem ekonomistów i analityków krajowych...

75 mln zł bezzwrotnego dofinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego dla budownictwa socjalnego i komunalnego

1 marca ruszyła 21 edycja rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał z budżetu państwa 75 mln zł na dofinansowanie inwestycji, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.

Od 1 do 31 marca 2017 r. gminy, spółki gminne (w tym TBS-y), powiaty i organizacje pożytku publicznego mogą starać się o dofinansowanie inwestycji. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK dysponuje kwotą 75 mln zł.

Rządowy program...

W Kutnie powstaje 48 mieszkań w ramach programu rządowego społecznego budownictwa czynszowego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kutnie rozpoczęło budowę dwóch bloków z niedrogimi mieszkaniami czynszowymi. Inwestycję współfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który udzielił spółce 4,6 mln zł preferencyjnego kredytu w ramach rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC).

Nowe lokale czynszowe powstaną w Kutnie przy ul. Matejki. W dwóch budynkach będzie usytuowanych łącznie 48 mieszkań. Będą to obiekty o trzech kondygnacjach mieszkalnych i jedną kondygnacją w przyziemiu...

Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje inwestycję TBS Dombud – 165 niedrogich mieszkań czynszowych powstanie w Rudzie Śląskiej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Dombud zbuduje 165 niedrogich mieszkań czynszowych w Rudzie Śląskiej. Inwestycja otrzymała wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci 22,2 mln zł preferencyjnego kredytu w ramach rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC).

Przy ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela w Rudzie Śląskiej powstaje 165 mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Częściowe finansowanie inwestycji zapewnia państwowy bank rozwoju - Bank Gospodarstwa Krajowego w...

Mieszkania socjalne w Zamościu ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

20 rodzin z Zamościa zamieszka w lokalach zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

W budynkach przy ul. Janka Krasickiego i Lisa Kuli w Zamościu, po trwającej 10 miesięcy budowie, powstało 20 mieszkań w zabudowie szeregowej jednorodzinnej o łącznej powierzchni użytkowej ponad 640 m2. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,4 mln zł. Udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi 30% tej kwoty tj. ponad 429 tys....

1 .... 4 5 6 .... 24