A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Archiwalne komunikaty prasowe

- Prezes Zarządu Dariusz Daniluk zapewnia o kontynuacji strategii BGK

Rada Nadzorcza odwołała z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasza Mironczuka. Prezes Zarządu został odwołany przed upływem kadencji, ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała na stanowisko p.o. Prezesa Zarządu Dariusza Daniluka.

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk na spotkaniu z kadrą menadżerską banku zapewnił o kontynuacji strategii uchwalonej w czerwcu 2010 roku oraz celach biznesowych, które Bank Gospodarstwa...

- Sto tysięcy kredytów w programie „Rodzina na swoim”

Z preferencyjnego kredytu mieszkaniowego w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim" od początku istnienia programu tj. od stycznia 2007 r. skorzystało 100,5 tys. rodzin (stan na dzień 18 kwietnia 2011 r.). Stutysięcznego kredytu objętego dopłatą udzielił PKO Bank Polski. Wartość udzielonych kredytów wyniosła 17, 9 mld zł. (stan na dzień 18 kwietnia 2011 r.).

Na rozwój programu „Rodzina na swoim" wpłynęła liczba instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania preferencyjnych kredytów. Umowę z...

- Milowy skok BGK w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Bank Gospodarstwa Krajowego poprawił swój wynik aż o 26 pozycji w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, prowadzonym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz PwC. W branży „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy" w punktacji ogólnej zajęliśmy 7. pozycję, a w kategorii „Zaangażowanie społeczne" w naszej branży wyprzedził nas jedynie Citi Handlowy.​ W grupie „Polskie firmy" także uplasowaliśmy się na 7. miejscu.

BGK w Raporcie Dobrych Praktyk FOB

Strona tytułowa raportu FOBDziałania społeczne Banku Gospodarstwa Krajowego zostały zaprezentowane w najnowszym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2010". Zestawienie przygotowane przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu obejmuje dobre praktyki z następujących obszarów: biznes a miejsce pracy, biznes a rynek, biznes a społeczeństwo, biznes a środowisko oraz zarządzanie i raportowanie.

Obligacje BGK debiutują na rynku Catalyst

W dniu dzisiejszym, tj. 9 marca 2011 roku dwie serie obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego o łącznej wartości nominalnej 2 mld złotych zadebiutowały na ASO Catalyst (rynek hurtowy).

Obligacje te zostały wyemitowane w lutym bieżącego roku w ramach programu emisji papierów dłużnych o łącznej wartości 5 mld PLN. Wyemitowane papiery mają zapadalność odpowiednio 2 i 4 lata. Są to obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym...

BGK finansuje budowę hotelu w Kazachstanie

Prezes BGK Tomasz Mironczuk i Marat Cherdabayev podpisują umowęBank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę dotyczącą finansowania budowy hotelu apartamentowego w Kazachstanie. Kredyt został udzielony inwestorowi, kazachskiej spółce Astra Residence LLP w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu. Generalnym wykonawcą inwestycji realizowanej w formule "pod klucz" jest polska firma BUDMEX.

BGK wyemituje obligacje dla Miejskich Zakładów Autobusowych

21 lutego 2011 roku przedstawiciele warszawskich Miejskich Zakładów Autobusowych i Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę programu emisji obligacji na kwotę 165,6 mln złotych.

Środki pozyskane przez MZA z emisji obligacji przeznaczone zostaną na zakup 168 nowoczesnych autobusów, które wkrótce pojawią się na ulicach Warszawy zastępując część wyeksploatowanego taboru. Zakup ten stanowi element szerszego, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki.

Podsumowanie 2010 r. w BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego od czerwca ub. r. realizuje nową strategię działania, przyjętą na lata 2010-2014. Rośnie pozycja Banku w eksporcie i wśród samorządów. Okres ostatnich miesięcy to czas wzmożonej aktywności BGK, wdrożenia nowych projektów gospodarczych, usprawnienia procesów finansowych i wprowadzenia nowych rozwiązań, wynikających z nałożonej na BGK misji, realizowania programów rządowych.

W 2010 r. BGK zwiększył współpracę z samorządami i wspierał JST w zarządzaniu finansami...

BGK organizatorem konferencji o systemach poręczeniowych w Europie

9 lutego br. Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizował międzynarodową konferencję „Systemy gwarancyjne w krajach UE - poszukiwanie optymalnego rozwiązania". W konferencji wzięli udział przedstawiciele ministerstw, banków, funduszy poreczęniowych, urzędów marszałkowskich, firm doradczych oraz innych instytucji finansowych.

Ze strony polskiej prelegentami byli: Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu BGK, Bożena Lublińska - Kasprzak, Prezes PARP,...

Sukces konferencji „Export Finance” organizowanej przez BGK

Aby obejrzeć film z konferencji kliknij tutaj.

Blisko 250 polskich przedsiębiorców uczestniczyło w konferencji „Export Finance - Perspektywy rozwoju wymiany handlowej z państwami rejonu Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Kaukazu" zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie odbyło się 3 lutego br. w ramach XVIII Forum Gospodarczego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.


Współorganizatorem konferencji była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a partnerem merytorycznym...

BGK podpisał kolejne trzy umowy z Pośrednikami Finansowymi w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego

Dnia 21 grudnia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy umowy z Pośrednikami Finansowym w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. W województwie dolnośląskim wyłonionych zostało łącznie 9 Funduszy w tym 4 Pożyczkowe i 5 Poręczeniowych. Pierwsza umowa operacyjna zawarta została z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego, dzięki czemu jeszcze w tym roku Fundusz udzielać będzie przedsiębiorcom wsparcia w postaci pożyczek, na które przeznaczone zostało 10 mln zł. Trzy kolejne umowy zawarte...

1 .... 22 23 24