A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Archiwalne komunikaty prasowe

BGK poszerza dostępność kredytów dla MŚP w Wielkopolsce

17 listopada 2011 r. w Poznaniu Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z dziesiątym pośrednikiem finansowym w województwie wielkopolskim w ramach inicjatywy JEREMIE. Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. dysponować będzie kwotą 40 mln złotych ze środków unijnych na kredyty dla przedsiębiorców.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest pierwszą instytucją, z którą zawarto umowę na tak dużą kwotę. Na podstawie zawartej umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego...

BGK wśród najlepszych instytucji finansowych

Sytuacji instytucji finansowych w Polsce nie można analizować bez tła, jakim jest światowy kryzys. W 2011 r. większość instytucji finansowych w Polsce zarejestrowała wzrost zysków, pomimo wielu negatywnych prognoz, wynikających z sytuacji ogólnoświatowej.

W rankingu „Złota 100-tka" czyli 100 najlepszych instytucji finansowych w Polsce Bank Gospodarstwa Krajowego zajął 30. pozycję. Liderami są PZU, PZU Życie i Bank PKO BP.

W zestawieniu 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych BGK...

Lepszy dostęp do kredytów dla MSP w Zachodniopomorskim

Kolejne instytucje udzielać będą wsparcia zachodniopomorskim przedsiębiorcom z sektora MSP w ramach inicjatywy JEREMIE. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy nowe umowy z Pośrednikami Finansowymi. Do tej pory środki z Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE wsparły już 402 przedsiębiorców na łączną kwotę 33 311 675,85 mln PLN.

9 listopada 2011 roku pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy umowy z...

BGK uhonorowany tytułem "Najlepszego Partnera w Biznesie 2011"

Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał nagrodę miesięcznika Home&Market „Najlepszy Partner w Biznesie 2011" w kategorii Partner Roku. Został uhonorowany za wspieranie polskiego eksportu na Wschód przy pomocy szerokiego pakietu instrumentów finansowania oraz wsparcie samorządowych programów rozwoju regionalnego, realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych.

Nagrody „Najlepszy Partner w Biznesie 2011" przyznał po raz dziewiąty magazyn ekonomiczny „Home&Market". Gala wręczenia nagród odbyła się...

Kompleksowa oferta unijna dla firm, spółek komunalnych i samorządów

Pierwsza Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej jest dla BGK okazją do ciągłego udoskonalania oferty unijnej. Aby w pełni realizować misję wspierania rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego uzupełnił ofertę Pewny Partner Unijny o możliwość świadczenia usług doradczych przez naszych partnerów*:

  • A1 Europe Sp. z o.o.,
  • Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o.,
  • Lech Consulting Sp. z o.o.,
  • PROGRESS CONSULTING Sp. z o.o.,
  • STRATEGOR Wielkopolskie...

Program Partnerstwa Inwestycyjnego – nowa oferta dla spółek komunalnych

3 października Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadza nową ofertę  dedykowaną spółkom komunalnym - Program Partnerstwa Inwestycyjnego.

Program Partnerstwa Inwestycyjnego umożliwia spółce komunalnej realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w formule:

  • samodzielnej, w której inwestycja wykonywana jest wyłącznie przez spółkę komunalną,
  • partnerskiej, w której inwestycja wykonywana jest przez spółkę komunalną wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego, która zaciąga preferencyjny kredyt ze środków FRIK...

Zgoda KNF na powołanie Dariusza Daniluka na Prezesa Zarządu BGK

Komisja Nadzoru Finansowego na 137. posiedzeniu w dniu 20 września 2011 r. jednogłośnie wyraziła zgodę, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późn. zm.), na powołanie Dariusza Daniluka na Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Decyzja Komisji potwierdza, iż Dariusz Daniluk daje rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. Dariusz Daniluk od 20 kwietnia 2011 pełnił o

Więcej pieniędzy na pożyczki i kredyty dla MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE

Więcej pieniędzy z Unii w postaci kredytów i pożyczek trafi do wielkopolskich i zachodniopomorskich przedsiębiorców - BGK zwiększył kwotę wsparcia dla Pośredników Finansowych w konkursach na Produkt pożyczka globalna z 115 mln zł do 300 mln zł w województwach wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Dodatkowo ogłoszone zostały kolejne dwa konkursy w województwach dolnośląskim oraz pomorskim w ramach Inicjatywy JEREMIE.


Konferencja „BGK – instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia”

17 sierpnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach z inicjatywy BGK i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyła się konferencja „BGK - instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia".

Celem spotkania było podsumowanie działań BGK w zakresie restrukturyzacji i pomocy placówkom służby zdrowia w okresie 2003 - 2011 r. oraz przedstawienie nowej usługi - kredytu obrotowego dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

Bank Gospodarstwa Krajowego gospodarzem Forum Biznesu Polska-Kazachstan

We wtorek, 21 czerwca 2011 r. w centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie odbyło się Forum Biznesu Polska - Kazachstan. Forum towarzyszyło trzeciemu posiedzeniu Polsko-Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Celem spotkania było nawiązanie współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami kazachstańskimi biorącymi udział w konferencji.

Tańsze i prostsze poręczenia BGK

W wyniku podpisania 7 kwietnia br. przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Finansów aneksu do umowy dotyczącej udzielania poręczeń i gwarancji w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego" nastąpiła istotna modyfikacja procedur, pozwalająca na zwiększenie zainteresowania kredytobiorców i banków ofertą BGK. Nowe zasady obowiązują od 1 czerwca br.

 

O poręczenia BGK można ubiegać się za pośrednictwem banków,...

1 .... 22 23 24