A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Archiwalne komunikaty prasowe

JESSICA - Nowe centrum promocji kultury i sztuki w Gdańsku - Wrzeszczu

15 czerwca 2012 r. Bank Gospodarstwa Krajowego i Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. podpisali umowę pożyczki w wysokości 19,2 mln zł na realizację Projektu Miejskiego dotyczącego rewitalizacji zabytkowego kompleksu budynków na terenie dawnych koszar wojskowych w Gdańsku Wrzeszczu. Inwestycja pod nazwą „Garnizon Kultury" powstanie dzięki środkom europejskim udostępnianym w ramach inicjatywy JESSICA.

- Bank Gospodarstwa Krajowego jest wiodącą instytucją w Polsce we wdrażaniu zwrotnych instrumentów...

BGK podpisał z PKP SKM Trójmiasto umowę emisji obligacji

30 marca 2012 r. przedstawiciele spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście oraz Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę programu emisji obligacji na kwotę 55 mln zł. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na modernizację 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych. BGK pełni w programie funkcję m.in. agenta emisji oraz gwaranta objęcia obligacji.

Inwestycja w modernizację taboru SKM w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia jakości transportu miejskiego na terenie...

Oświadczenie w sprawie zakupu centralnego systemu bankowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego

W związku z ukazaniem się w dzisiejszej Rzeczpospolitej artykułu pt. „Wątpliwy konkurs na finanse państwa" autorstwa Izabeli Kacprzak informujemy, że procedura zakupu centralnego systemu bankowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo zamówień publicznych" z zachowaniem należytej staranności i rzetelności.

Intencją BGK jest dostosowanie rozwiązań informatycznych do obecnych i przyszłych wymagań rozwijanej działalności. W drugiej połowie 2011 roku...

BGK dla polskich eksporterów - podsumowanie III konferencji Export Finance

Ponad 400 przedstawicieli polskich i rosyjskich firm wzięło udział w trzeciej konferencji dla przedsiębiorców z cyklu „Export Finance", zorganizowanej w Warszawie 19 marca br. Tym razem była ona poświęcona mechanizmom wsparcia polskich eksporterów na rynku rosyjskim. Inicjatorem wydarzenia był Bank Gospodarstwa Krajowego, realizujący Rządowy Program Wspierania Eksportu. Honorowy patronat nad konferencją objęli Minister Gospodarki i Minister Spraw Zagranicznych.

„Rosja to szczególny partner i...

50 umów z pośrednikami finansowymi w ramach inicjatywy JEREMIE

22 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie towarzyszące uroczystemu podpisaniu pięciu umów na łączną kwotę 81,3 mln zł pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniącym rolę Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE a FM Bankiem S.A.

W ramach zawartych umów przedsiębiorcy z krótką historią, z dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego będą mieli łatwiejszy dostęp do kredytów.
W spotkaniu wzięli udział: Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa...

Program Pierwszy Biznes - wstrzymany nabór wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że z dniem 31 stycznia 2012 r. zostaje wstrzymane przyjmowanie nowych wniosków o udzielenie preferencyjnych pożyczek w ramach programu Pierwszy Biznes z uwagi na ograniczoną pulę dostępnych środków oraz dużą liczbę złożonych wniosków o udzielenie pożyczki w ramach programu,

O decyzji w sprawie ponownego przyjmowania wniosków będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej banku.

Polska Wschodnia – pożyczki ze środków unijnych

Bank Gospodarstwa Krajowego, realizujący projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłosił konkurs na wybór pośredników finansowych w projekcie. Do rozdysponowania jest 50 mln zł, które trafią w formie pożyczek do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru Polski Wschodniej.

Projekt swym zasięgiem obejmuje pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Realizowany jest jako Działanie I.2 Instrumenty inżynierii...

Kredyt technologiczny - komunikat dla przedsiębiorców


Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG) informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 6 - 7 grudnia 2011 r. naboru, do BGK wpłynęła rekordowa liczba 628 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,6 mld zł. Wartość złożonych wniosków stanowi ok. 650% wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu i ok. 120 % całej...

50 mln zł na kredyty, pożyczki i poręczenia dla dolnośląskich firm w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE

11 i 13 stycznia 2012 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menedżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego podpisał umowy z pośrednikami finansowymi w ramach inicjatywy JEREMIE. Wsparcia finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom będzie udzielać Polska Fundacja Przedsiębiorczości, do której trafiło 20 mln zł oraz Bank Polskiej Spółdzielczości w ramach puli 30 mln zł.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała już drugą umowę w woj. dolnośląskim. Poprzednia opiewała na kwotę 9 mln zł....

Kolejne 20 mln zł dla przedsiębiorców z Pomorza w ramach inicjatywy JEREMIE

10 stycznia 2012 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako menedżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego podpisał z Polską Fundacją Przedsiębiorczości umowę na kwotę 20 mln złotych. Dzięki niej sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Pomorzu zyska lepszy dostęp do pożyczek.

To już druga umowa w województwie pomorskim zawarta z tym pośrednikiem finansowym. Pierwsza umowa opiewała na kwotę 9 mln zł.

Do tej pory do firm na Pomorze trafiło 24 871 903 zł ze środków inicjatywy...

BGK i Warszawa pogłębiają współpracę

W czwartek, 29 grudnia 2011 roku, Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie finansowania realizowanych na terenie miasta projektów,
w szczególności z obszaru infrastruktury oraz inwestycji związanych ze służbą zdrowia.

W ramach swej działalności statutowej BGK zapewnia wykonywanie obsługi bankowej na najwyższym poziomie, umożliwia korzystanie z produktów i usług na...

Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska będą mieli lepszy dostęp do pożyczek ze środków unijnych

20 grudnia 2011 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego podpisał umowy z trzema kolejnymi pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 28 mln zł. Dzięki zawartym umowom sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku otrzyma wsparcie w wysokości blisko 100 mln zł. Podpisanie trzech umów operacyjnych I stopnia jest wynikiem konkursu na produkt Pożyczka Globalna 2.2/2011/DFP.

Dzisiaj podpisane zostały umowy z następującymi pośrednikami...

BGK wspiera polskich eksporterów - podsumowanie konferencji w Kaliningradzie

Wczoraj w Kaliningradzie, z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Gospodarki, WPHI Kaliningrad, EnergoTransBanku, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA oraz Kaliningradzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, odbyła się konferencja - „Export Finance Kaliningrad".

Polska jest czołowym parterem handlowym Rosji, a wzajemna wymiana handlowa w 2010 roku wyniosła 20,7 mld USD. Eksport towarów z Polski do Rosji wyniósł 5,8 mld USD i wzrósł o 38% w stosunku do roku poprzedniego. Rynek...

Polska Wschodnia – konkurs dla funduszy poręczeniowych

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił drugi konkurs na wybór funduszy poręczeniowych w ramach Projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Celem Projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z obszaru Polski Wschodniej dostępu do kredytów i pożyczek przeznaczonych na rozwój działalności.

Funduszom poręczeniowym wyłonionym w procedurze konkursowej udzielone zostanie wsparcie w formie reporęczenia. Mechanizm reporęczeń sprawia, że regionalne...

JESSICA wesprze projekty miejskie na Pomorzu

Bank Gospodarstwa Krajowego działający we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. ogłosił uruchomienie naboru wniosków o pożyczkę ze środków JESSICA w województwie pomorskim. Na inwestorów z terenu Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu czeka kwota ok. 154 mln zł.

BGK w ramach inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) dla województw wielkopolskiego oraz pomorskiego. Działając jako FROM oferuje inwestorom realizującym projekty miejskie preferencyjne wsparcie finansowe w...

1 .... 21 22 23 24