A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Archiwalne komunikaty prasowe

Piotr Lasecki został powołany w skład Zarządu BGK

20 września 2012 r. Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego powołała Piotra Laseckiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BGK.


Piotr Lasecki jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania i bankowości.

 

Muzeum Emigracji w Gdyni pierwszą pomorską inwestycja samorządową, sfinansowaną z inicjatywy JESSICA

Podpisanie umowy JESSICA - Muzeum Emigracji w GdyniZa niemal dwa lata w budynku Dworca Morskiego w Gdyni powstanie jedyne w Polsce Muzeum Emigracji. Umowę inwestycyjną na finansowanie tego projektu ze środków europejskich - w ramach inicjatywy JESSICA - podpisali 14 września br. Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk i Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Utworzenie Muzeum Emigracji jest pierwszą inwestycją samorządową w województwie pomorskim, która otrzyma finansową pomoc w ramach inicjatywy JESSICA, wdrażanej w ramach...

Wojciech Kowalczyk przewodniczącym Rady Nadzorczej BGK

10 września Jan Vincent Rostowski, Minister Finansów powołał Wojciecha Kowalczyka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej BGK.

Powołanie na stanowisko nastąpiło na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz.594, z późn.zm.)

Wojciech Kowalczyk jest obecnie Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów. Do 24 sierpnia 2012 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BGK.

BGK wypłacił 100-miliardową złotówkę ze środków unijnych

Uroczyste przekazanie czeku 100 mld zlotowkiOd stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił wnioskodawcom projektów unijnych ponad 100 mld zł ze środków europejskich. Największym beneficjentem przekazywanego przez BGK dofinansowania z UE jest obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, której bank wypłacił do końca sierpnia 2012 r. ponad 20 mld zł. Na kolejnym miejscu znajduje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które otrzymało blisko 3 mld zł. Symboliczna stumiliardowa złotówka została wypłacona 10 sierpnia...

155 mln zł na rewitalizację miast na Mazowszu – nabór wniosków ruszy już za miesiąc

Jessica na MazowszuRenowacja miejskich kamienic, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, tworzenie przestrzeni komercyjnych w budynkach poprzemysłowych, odrestaurowanie rynków, skwerów czy wymiana oświetlenia miejskiego na bardziej energooszczędne to przykładowe projekty, które mogą liczyć na zwrotne finansowanie w ramach Inicjatywy JESSICA. Decyzją Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektów miejskich przeznaczono 155 mln zł. Właśnie wybrany został menedżer Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich...

Kredyt technologiczny dla małych i średnich firm - nowy nabór wniosków w październiku

W październiku b.r. ogłoszony zostanie kolejny konkurs na dofinansowanie wdrożenia nowych technologii - będzie to zapewne ostatnia szansa na skorzystanie z premii technologicznej - poinformowali przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego na konferencji zorganizowanej wspólnie ze Związkiem Banków Polskich. Z informacji ZBP wynika, że zainteresowanie rynku instrumentem nie słabnie.

Fundusz Kredytu Technologicznego, zarządzany przez BGK, dysponuje dziś kwotą ponad 409 mln euro. Środki te są...

Wojciech Kowalczyk, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu BGK, został Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego z 24 sierpnia 2012 r., podjętą w związku z objęciem przez Wojciecha Kowalczyka stanowiska Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Wojciech Kowalczyk przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu BGK.

Wojciech Kowalczyk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BGK od czerwca 2011 r. Do nadzorowanych przez niego obszarów należały: rynki finansowe, sprzedaż produktów bankowych, finansowanie projektów inwestycyjnych oraz działalność...

KFK SA ogłosił postępowania kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu KFK SA

Rada Nadzorcza KFK S.A. ogłasza wszczęcie postępowań kwalifikacyjnych na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu KFK S.A. trwającej III kadencji.

Zgłoszenia można składać do 6 września 2012 r. do godz. 16.00.

Rada Nadzorcza Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. zdecydowała o wszczęciu:

1.postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego SA na okres trwającej III kadencji;
2.postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Krajowego Funduszu...

BGK wypłacił beneficjentom programów unijnych już 100 mld zł

Bank Gospodarstwa Krajowego, który od stycznia 2010 r. odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich, od uruchomienia programu wypłat przekazał wnioskodawcom projektów w sumie już 100 mld zł. Symboliczna stumiliardowa złotówka została wypłacona dzisiaj (10 sierpnia).


Od 4 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obsługę większości płatności ze środków europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013, realizując tym samym przepisy ustawy o finansach...

BGK podpisał z Wodociągami Płockimi umowę programu emisji obligacji na kwotę 46,5 mln zł

Podpisanie umowy BGK i Wodociagi Plock30 lipca 2012 roku przedstawiciele Wodociągów Płockich sp. z o.o. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali w Płocku umowę programu emisji obligacji na kwotę 46,5 mln złotych. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na finansowanie projektu polegającego na uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka i dostosowaniu jej do wymogów prawa polskiego i unijnego.

BGK będzie pełnił rolę m.in. organizatora i gwaranta objęcia obligacji. Strukturę finansowania oparto o instrument,...

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

fot. J.Szczepaniak19 lipca Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk podpisali umowę o dofinansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej", realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do połowy 2015 roku ok. 25 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczonych na preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, prowadzących...

Wolontariusze BGK wybudowali w czerwcu trzy place zabaw w ramach programu „Przyjazne przedszkole”

Studzian - Przyjazne PrzedszkoleWolontariusze Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu „Przyjazne przedszkole" Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego wybudowali w czerwcu br. trzy bezpieczne place zabaw przy przedszkolach: w Studzianie (woj. podkarpackie), Bysławiu (woj. kujawsko-pomorskie) i Bielicach (woj. zachodniopomorskie) W budowę zaangażowane były również władze gmin oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli. Obecnie już 900 dzieci uczęszczających do przedszkoli może bezpiecznie i aktywnie spędzać...

Wolontariusze BGK uczyli bankowości w szkołach w ramach programu „Młody Obywatel”

Pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego z całej Polski w maju i czerwcu br. w 20 gimnazjach i liceach w całej Polsce przeprowadzili lekcje bankowości w ramach programu „Młody Obywatel", realizowanego wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczestniczyło w nich prawie 400 uczniów.

Z końcem roku szkolnego zakończyła się druga edycja programu „Młody Obywatel", który Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego realizowała we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przez cały rok szkoły z...

Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego nowej kadencji

W związku z upływającą 30 czerwca 2012 r. kadencją Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Rada Nadzorcza na posiedzeniu 19 czerwca 2012 r. powołała Zarząd nowej 5-letniej kadencji w następującym składzie:


1. Dariusza Daniluka - na wniosek Ministra Finansów na stanowisko Prezesa Zarządu.
2. Jarosława Bełdowskiego - na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na stanowisko Wiceprezesa - Pierwszego Zastępcy Prezesa Zarządu (od 9 lipca 2012 r.)
3. Na wniosek Prezesa Zarządu BGK...

Zakup centralnego systemu bankowego

W nawiązaniu do oświadczenia w sprawie zakupu centralnego systemu bankowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego opublikowanego 21 marca 2012 r. na stronie internetowej BGK, bank informuje, iż do dialogu konkurencyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usługą utrzymania", zaprosi niżej wymienione podmioty:

- Konsorcjum - Accenture Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39,...

1 .... 20 21 22 .... 24