A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Archiwalne komunikaty prasowe

Bank Gospodarstwa Krajowego osiągnął rekordowy wynik finansowy netto

Bank Gospodarstwa Krajowego poprawił w 2012 r. wyniki finansowe uzyskując wyższy niż rok wcześniej wynik finansowy netto. Zysk netto Banku za 2012 r. wyniósł 479,2 mln zł wobec 450,6 mln zł w 2011 r., co oznacza wzrost o 28,6 mln zł, tj. o 6,3%. BGK zamknął rok 2012 sumą bilansową w wysokości 48 683 mln zł, wyższą o 8 869 mln zł (tj. o 22,3%) od stanu na koniec 2011 r. Nastąpiła poprawa jakościowa portfela kredytowego.

W stosunku do końca 2011 r. portfel kredytów brutto łącznie zwiększył się o...

BGK i EFI utworzyły Polski Fundusz Funduszy Wzrostu

BGK i EFI podpisują umowę w sprawie utworzenia PGFFDzisiaj BGK i EFI utworzyły Polski Fundusz Funduszy Wzrostu, aby wspierać inwestycje kapitałowe i rozwój gospodarczy w Polsce.
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) utworzyły fundusz-funduszy w celu wspierania inwestycji kapitałowych w firmy w fazie wzrostu na terenie Polski i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W pierwszej rundzie finansowania zobowiązania inwestorów obejmują 90 mln EUR. Docelowy rozmiar funduszu to 180 mln EUR, ale zależy od możliwości...

Pierwsze pieniądze na Program „Inwestycje Polskie”

Wczoraj zakończyła się budowa księgi popytu na pakiet akcji PKO BP SA, sprzedawanych wspólnie przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego o łącznej liczbie 153.102.731 akcji. Wartość transakcji wyniosła 5.243.768.536,75 zł. Sprzedaż akcji przez Bank Gospodarstwa Krajowego umożliwi bankowi zwiększenie funduszy własnych, a przez to akcji kredytowej. Natomiast środki pozyskane przez Ministerstwo Skarbu Państwa w wysokości 856.250.000 zł zasilą przychody z prywatyzacji.

Transa...

JESSICA sfinansuje rewitalizację dworca PKP w Sopocie

Już za około półtora roku mieszkańcy Sopotu oraz osoby odwiedzające to miasto będą mogły korzystać z nowego dworca kolejowego oraz atrakcyjnie zagospodarowanego terenu przydworcowego. Przedsięwzięcia te zrealizowane zostaną w ramach projektu „Rewitalizacja Dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie", współfinansowanego ze środków inicjatywy europejskiej JESSICA. Umowę niskooprocentowanej pożyczki podpisali 7 stycznia br.: Jarosław Bełdowski - Wiceprezes, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu...

23,5 mln zł na wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł w grudniu kolejne cztery umowy operacyjne
z pośrednikami finansowymi, działającymi w województwach Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Wartość tych umów stanowi kwotę 23,5 mln zł. Ogółem, na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce Wschodniej, BGK dysponuje środkami unijnymi w wysokości 121,3 mln zł. Znaczna część tej kwoty, bo blisko 80 mln, trafi do MŚP jako pożyczki udzielane na...

Prezes Zarządu BGK Dariusz Daniluk został Prezydentem europejskich banków publicznych

Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, został Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych (EAPB). Ponad 30 prezesów banków publicznych z państw UE wybrało jednogłośnie Daniluka na Prezydenta Stowarzyszenia 19 grudnia br. w Brukseli.

EAPB, czyli European Association of Public Banks z siedzibą w Brukseli, to znana w środowisku finansowym organizacja promująca interesy banków publicznych. EAPB reprezentuje 15% europejskiego rynku bankowego o łącznej sumie...

Rusza inicjatywa JEREMIE na Mazowszu

Duża szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Mazowsza, a także tych, którzy dopiero myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. W ramach inicjatywy JEREMIE będą oni mogli skorzystać ze zwrotnej pomocy finansowej - niskooprocentowanych kredytów, pożyczek i poręczeń. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 61,5 mln zł. Właśnie wybrany został menedżer Funduszu Powierniczego JEREMIE na Mazowszu, który podzieli te środki. Został nim Bank Gospodarstwa...

BGK zawarł z Famur SA umowę eksportową o wartości blisko 20 mln USD

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał ze spółką Famur SA umowę wykupu wierzytelności z kontraktu eksportowego na kwotę 19,25 mln USD czyli przeszło 61 mln złotych. Należność związana jest z zawartym przez FAMUR w 2012 roku kontraktem z meksykańską spółką Minera Del Norte. Umowa została podpisana 10 grudnia br. w Katowicach przez przedstawicieli BGK, Famuru. Jednocześnie zawarty został trójstronny aneks do umowy ubezpieczenia przez BGK, Famur oraz Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA,...

Zakończenie pierwszej w Europie inwestycji infrastrukturalnej JESSICA

Mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego od dzisiaj mogą korzystać z nowego Domu Kultury, który powstał w wyniku rewitalizacji obiektu przedwojennej gazowni. Jest to pierwsza w Europie zakończona inwestycja infrastrukturalna współfinansowana ze środków unijnej inicjatywy JESSICA, wdrażanej w Wielkopolsce przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Uroczystość otwarcia ośrodka miała miejsce 10 grudnia br.

Inwestycję zrealizowała 14-tysięczna Gmina Koźmin Wielkopolski. Na zdegradowanym terenie miasta, na którym...

BGK pozyskał 100 mln euro na potrzeby Krajowego Funduszu Drogowego

Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał środki na finansowanie potrzeb pożyczkowych Krajowego Funduszu Drogowego z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (Nordic Investment Bank). Umowa na kwotę 100 milionów euro zawarta 3 grudnia b.r. w Helsinkach jest pierwszą umową finansową pomiędzy BGK i NIB.

Środki finansowe pozyskane w ramach umowy z NIB zostaną przeznaczone na współfinansowanie budowy ok. 37-kilometrowego odcinka dwupasmowej autostrady między Strykowem i Tuszynem. Autostrada A1 docelowo łączyć...

BGK wyemitował 5-letnie obligacje własne o wartości 1 mld PLN

20 listopada 2012 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wyemitował 5-letnie obligacje własne o łącznej wartości nominalnej 1 mld PLN.

Emitowane obligacje posiadają oprocentowanie zmienne, oparte na stawce WIBOR6M i tak jak pozostałe emisje BGK rejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zamiarem BGK jest wprowadzenie emisji do obrotu na ASO Catalyst. Termin zapadalności emitowanych obligacji przypada 25 stycznia 2018 r.

Bank potwierdza jednocześnie, iż wyemitowane obligacje spotkały...

Umowy na 200 mln zł w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce

19 listopada br. w Poznaniu Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak wręczył pośrednikom finansowym cztery umowy operacyjne zawarte pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a pośrednikami finansowymi w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. Umowy opiewają w sumie na 200 mln zł. To pierwsze tak ważne wydarzenie w ramach projektu JEREMIE w Polsce, bowiem dzięki zawarciu tych umów przekroczone zostało 100% alokacji środków przekazanych na utworzenie Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Podc...

BGK pozyskał 375 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał kolejne środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie potrzeb pożyczkowych Krajowego Funduszu Drogowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Umowy finansowe pomiędzy BGK i EBI opiewające na łączną kwotę 375 milionów euro zostały zawarte 9 października b.r.

W ramach umów finansowane będą następujące projekty:
1. Obwodnica Warszawy II - umowa finansowa na rzecz KFD w kwocie 300 milionów euro.
Projekt „Obwodnica...

JESSICA na Mazowszu - nabór wniosków rozpoczęty

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na realizację projektów miejskich w ramach inicjatywy Jessica 155 mln zł. Właśnie rusza nabór wniosków o preferencyjne finansowanie (niskooprocentowane pożyczki) projektów inwestycyjnych. Prowadzą go Bank Gospodarstwa Krajowego, działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) we współpracy z partnerami: Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. i Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o.

O inicjatywie JESSICA
JESSICA (Joint European Suport for...

Gala „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”

Gala nagród BGKW piątek, 21 września w Warszawie odbyła się gala „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości", podczas której Bank Gospodarstwa Krajowego wręczył symboliczne statuetki instytucjom i osobom w sposób szczególny przyczyniającym się do popularyzacji tej formy rozwoju polskiej gospodarki. W załączeniu przesyłamy informację i zdjęcia z uroczystości.

Za wkład w rozwój regionalnej przedsiębiorczości i efektywne wsparcie sektora MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE wyróżnienia otrzymali:
• Fundusz...

1 .... 19 20 21 .... 24