A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Archiwalne komunikaty prasowe

Fundusz infrastruktury samorządowej - innowacyjny projekt BGK i PIR

600 mln zł przeznaczą łącznie Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe na samorządowe projekty infrastrukturalne. Dzisiaj podpisano umowę, na mocy której powstanie Fundusz Infrastruktury Samorządowej.

600 milionów złotych - to kapitał, którego celem jest wsparcie finansowania infrastrukturalnych inwestycji potrzebnych w województwach, powiatach i gminach. W ramach programu „Inwestycje polskie" rusza Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS). Fundusz ma być narzędziem dla...

BGK sfinansuje inwestycje PGNiG

Wydatki inwestycyjne PGNiG do kwoty 1 miliarda złotych sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzisiaj podpisana została umowa programu emisji obligacji, która będzie obowiązywać do 2024 r.

Finansowanie zostanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie:

  • utrzymania zdolności wydobywczych,
  • dywersyfikacji źródeł dostaw gazu,
  • działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • budowy sektora energetycznego,
  • rozpoczętych...

200 mld zł ze środków unijnych wsparło rozwój kraju

Od 2010 roku Bank Gospodarstwa Krajowego jest płatnikiem przyznanych Polsce środków europejskich. Wypłaty osiągnęły już poziom 200 mld zł, a dwustumiliardowa złotówka została wypłacona dzisiaj na realizację projektu w obszarze gospodarki wodnej w woj. dolnośląskim.

Od 4 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obsługę płatności w ramach programów finansowanych ze środków europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013 oraz w ramach krajowego współfinansowania. Płatności są...

Gwarancja de minimis sprzyja rozwojowi firm z sektora MŚP

Program gwarancji de minimis sprzyja rozwojowi firm - potwierdzają przedstawiciele sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badania przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawiono podczas konferencji „Jak oceniamy program gwarancji de minimis", która odbyła się 15 września w Józefowie k. Warszawy.

Najważniejszym efektem programu gwarancji de minimis jest pozytywny wpływ na zatrudnienie w firmach. Pozyskanie dodatkowych środków na rozwój firm dzięki gwarancjom...

BGK sfinansuje rewitalizację Hali Koszyki w Warszawie

Podpisanie umowy - Hala Koszyki w WarszawieDziś została podpisana umowa na finansowanie projektu Hali Koszyki. Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje rewitalizację zabytkowych budynków wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu. Jest to pierwszy na Mazowszu projekt w ramach Programu Inwestycje Polskie współfinansowany ze środków Inicjatywy JESSICA.

Inwestycja o wartości około 81 mln EUR finansowana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie:

  • kredytu komercyjnego BGK w ramach Programu Inwestycje Polskie o wartości 60,84 mln EUR,
  • po...

BGK wspiera rozwój polskich wysokich technologii w ramach programu Inwestycje Polskie

Bank Gospodarstwa Krajowego finansując innowacje przyczynia się do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na świecie. W ubiegłym tygodniu BGK udzielił kredytu spółce Kriosystem, która dostarcza zaawansowane technologicznie systemy kriogeniczne do prestiżowych ośrodków naukowych w Europie.

Kriosystem jest dostawcą ośrodka CERN w Genewie, DESY w Hamburgu (projekt lasera XFEL) czy IPP w Greifswaldzie (projekt reaktora termojądrowego W7X). Przy tych projektach spółka współpracuje z...

BGK sfinansuje inwestycje spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

BGK sfinansuje inwestycje spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programu emisji obligacji do kwoty 2,2 mld zł. Dzięki pozyskanym środkom spółka zapewni bezpieczne źródło finansowania trwających inwestycji. Emisja obligacji dla PLK jest największą do tej pory transakcją zrealizowaną przez BGK w ramach Programu „Inwestycje Polskie".

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie największy program inwestycyjny w historii. Prace trwają na projektach obejmujących ponad 3200 km...

BGK uruchamia drugi obrót środkami na pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych

W czerwcu Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A. umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej" realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Dodatkowe środki pochodzą ze spłat udzielonych dotychczas pożyczek i przeznaczone są na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących...

Gwarancje de minimis jeszcze bardziej dostępne

Dzięki wchodzącym w życie 1 lipca zmianom przepisów UE w zakresie udzielania pomocy publicznej de minimis z programu gwarancji de minimis będą mogły korzystać także podmioty działające w sektorze węglowym. Korzystniejsze będą też warunki obliczania wartości pomocy publicznej przy krótkim okresie zabezpieczania transakcji w formie gwarancji de minimis (do 27 miesięcy), co powinno ułatwić przedsiębiorcom dostęp do wyższych kredytów. Bank Gospodarstwa Krajowego już dostosował warunki udzielania...

BGK sfinansuje budowę biurowca Bałtyk w Poznaniu

„Bałtyk” w Poznaniu Budowa budynku biurowo-handlowo-usługowego „Bałtyk" w Poznaniu wraz z rewitalizacją terenu i zagospodarowaniem ogólnodostępnej przestrzeni publicznej zostaną sfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to pierwszy wspólny projekt w ramach programu Inwestycje Polskie z udziałem Inicjatywy JESSICA wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W ciągu najbliższych dwóch lat, w samym centrum Poznania, w miejscu dawnego kina Bałtyk powstanie...

Uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego

5 czerwca w Warszawie, z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia BGK, Bank zorganizował dwa ważne wydarzenia: międzynarodową konferencję „Finansowanie infrastruktury: potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju" oraz Jubileuszową Galę połączoną z wręczeniem Filarów BGK osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Banku.

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowych z obchodów:

Konferencja

Relacja z konferencji

Gala

Relacja z Gali

Konferencja „Finansowanie infrastruktury: potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju"

Dariusz KacprzykZebranyc...

Pięć projektów miejskich sfinansuje BGK w ramach JESSICA

W pierwszym tygodniu czerwca podpisano kolejne pięć umów na realizację inwestycji miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA w województwach pomorskim oraz mazowieckim. Dotychczasowe efekty wdrażania Inicjatywy JESSICA w Polsce to już przeszło 100 zawartych umów inwestycyjnych, z czego ponad 60% to umowy zawarte przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

2 czerwca w Gdańsku zostały podpisane trzy kolejne umowy inwestycyjne JESSICA, w tym pierwsze dwie umowy pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych, których celem...

Spotkanie nt. Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Pierwszy BiznesDziś, w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (UW), przedstawiciele BGK oraz MPiPS spotkali się z samorządami studentów oraz biurami karier mazowieckich uczelni.

Tematem spotkania był rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz obecne i przyszłe możliwości finansowego wspierania osób młodych, planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Gościem honorowym spotkania był Pan Minister Jacek Męcina, Sekretarz Stanu MPiPS, który w swoim wystąpieniu mówił o przedsiębiorczości...

Bank Gospodarstwa Krajowego obchodzi swoje 90-lecie na „pewuce”

Bank Gospodarstwa Krajowego obchodzi w tym roku swoje 90-lecie. Jednym z elementów obchodów jest udział banku w Powszechnej Wystawie Krajowej (nawiązującej do słynnej przedwojennej „pewuki"), która ruszyła dzisiaj w Poznaniu.

Powszechna Wystawa Krajowa „Konkurencyjna Polska 1989 - 2014" odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 2 - 15 czerwca 2014 roku. Wydarzenie, nad którym patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, jest niepowtarzalną...

BGK finansuje modernizację sieci ciepłowniczej w Siedlcach

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach otrzymało od Banku Gospodarstwa Krajowego preferencyjną pożyczkę w wysokości 3,5 mln zł na modernizację sieci ciepłowniczej. Środki pożyczki pochodzą z unijnej inicjatywy JESSICA, która wspiera realizację ważnych społecznie projektów inwestycyjnych na terenach polskich miast.

Siedlecki projekt modernizacji infrastruktury ciepłowniczej przewiduje dwie główne korzyści: poprawę wydajności obecnego układu oraz ograniczenie zapotrzebowania na węgiel, co...

1 .... 15 16 17 .... 24