A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Archiwalne komunikaty prasowe

Kolejne 400 mln zł dostępnego finansowania dla TAURON Polska Energia

TAURON Polska Energia zawarł 20 listopada z Bankiem Gospodarstwa Krajowego drugi aneks do umowy programowej, na mocy którego gwarantowana przez BGK kwota finansowania w postaci programu emisji obligacji zwiększona została o 400 mln zł.

Dla przypomnienia – umowę dotyczącą organizacji i gwarantowania emisji obligacji opiewającą na kwotę 1 mld zł TAURON zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w lipcu 2013 r. Następnie w lipcu br. partnerzy podpisali pierwszy aneks do umowy, na mocy którego kwota...

Ponad 300 przedsiębiorstw społecznych rozwija się dzięki preferencyjnym pożyczkom.

Już 311 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z preferencyjnych pożyczek na rozwój w ramach projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

18 listopada 2015 r. w siedzibie resortu pracy podsumowano doświadczenia z realizacji przez BGK projektu systemowego pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortu rozwoju, pracy, środowisk polskiej...

Boryszew pozyskał finansowanie z BGK na odbudowę zakładów w Prenzlau

Gratulujemy firmie Boryszew, która podpisała umowę z BGK na finansowanie odbudowy mocy produkcyjnych w fabryce plastikowych, wtryskiwanych elementów galwanizowanych dla przemysłu motoryzacyjnego w Prenzlau. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu ze środków landu Brandenburg, we współpracy z PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland.

Inwestycja w Prenzlau o łącznej wartości ponad 21 mln euro oznacza nie tylko odzyskanie utraconego potencjału ale przede wszystkim rozwój technologiczny i...

Kolejny rekordowy miesiąc w programie „Mieszkanie dla młodych”

  • W październiku do BGK wpłynęła kolejna rekordowa liczba 5 302 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego  na kwotę 135,49 mln zł.
  • 65% wniosków o wypłatę dofinansowania złożonych w okresie dwóch miesięcy dotyczy zakupu lokali używanych, pozostałe 35% to rynek pierwotny.
  • Do tej pory program pomógł w zakupie mieszkania już 31 852 beneficjentom.


Październik był drugim miesiącem w którym obowiązywały nowe zasady funkcjonowania rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Dostępność mieszkań lub domu...

Korzystniejsze zasady dofinansowania budownictwa socjalnego i komunalnego.

• 26 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

• Od 1 marca 2016 r. będą większe dopłaty dla gmin, powiatów i organizacji pożytku publicznego na tworzenie zasobów mieszkaniowych.

• Nowelizacja ustawy wśród szeregu zmian dopuszcza m.in. wykup mieszkań pozakładowych przez gminy z 30% dofinansowaniem z Funduszu Dopłat.

 

BGK uruchamia we współpracy z 11 bankami nowe gwarancje kredytowe dla MŚP

• Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 11 bankami w sprawie uruchomienia instrumentu gwarancji kredytowych dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.

• Gwarancje do wysokości 800 mln zł udzielane będą w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy.

• Nowy program gwarancyjny BGK pozwoli uruchomić akcję kredytową w wysokości 1 mld zł.

 

450 mln zł czeka na inwestorów społecznego budownictwa czynszowego w 2016 r.

• W listopadzie 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie przyjmowanie wniosków kredytowych od TBS-ów, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą budować tanie mieszkania czynszowe;

• Na inwestorów społecznego budownictwa czynszowego czeka w przyszłorocznej puli 450 mln zł;

• Zachętą dla inwestorów będzie preferencyjne oprocentowanie kredytów (obecnie < 2% rocznie);

• W ramach 10 rocznych edycji programu powstanie co najmniej 30 tys. mieszkań.

Wybrany wykonawca Centralnego Systemu Bankowego BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał w postępowaniu przetargowym ofertę Sygnity S.A. za 53,97 mln zł brutto jako najkorzystniejszą na wykonanie centralnego systemu bankowego. Wartość zamówienia podstawowego w ofercie Sygnity wynosi 40,55 mln zł, pozostałe części zamówienia objęte są prawem opcji.

Dwa razy więcej wniosków po nowelizacji programu „Mieszkanie dla młodych”

We wrześniu do BGK wpłynęła rekordowa liczba 3 744 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę blisko 94 mln zł. 43% wniosków dotyczy zakupu lokali używanych, 57% to rynek pierwotny. Spośród 31 727 wnioskodawców, 28 276 osób podpisało umowy kredytowe, w tym 6 569 rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem.

Plan inwestycyjny dla Europy: EFI i BGK podpisują pierwszą w Europie umowę w ramach programu COSME na rzecz polskich przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały pierwszą transakcję w ramach programu wspierającego konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) korzystając ze wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (z ang.: EFSI), za pośrednictwem którego Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego wdraża Plan Inwestycyjny dla Europy.

Dzięki umowie BGK uzyska regwarancję umożliwiającą wygenerowanie akcji kredytowej wśród...

BGK zdobył finansowanie z EBI na budowę południowej obwodnicy Warszawy i drogi S5

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) dwóch kredytów na łączną sumę 3,4 mld PLN (800 mln EUR), by sfinansować budowę obwodnicy Warszawy oraz drogi ekspresowej S5.

Długoterminowy kredyt z EBI w wysokości 550 mln EUR umożliwi wybudowanie kilku odcinków drogi ekspresowej S5, prowadzącej od autostrady A1 koło Grudziądza, przez Bydgoszcz do Wrocławia. Łączna długość odcinków drogi ekspresowej sfinansowanych kredytem EBI to 162,5 km i będą one przebiegać...

Podwyższenie programu emisji obligacji o 700 mln PLN

TAURON Polska Energia podpisał 10 lipca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy programowej dotyczący organizacji programu emisji obligacji. Na mocy zawartego aneksu kwota programu emisji obligacji wzrosła z poziomu 1 mld zł do 1,7 mld zł.

Celem emisji obligacji jest finansowanie wydatków inwestycyjnych, przede wszystkim w obszarach dystrybucji i wytwarzania, zgodnie ze strategią rozwoju Grupy TAURON. Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w tym przedsięwzięciu realizowany jest w ramach...

BGK będzie współfinansować nową elektrownię Grupy Azoty w Puławach

Grupa Azoty Puławy, Elektrownia Puławy i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie w sprawie sfinansowania nowej inwestycji spółki w Puławach. Będzie nią niskoemisyjna i bezodpadowa elektrownia klasy 400MWe. Wartość inwestycji przekroczy miliard złotych.

- BGK, jeden z filarów programu „Inwestycje Polskie", coraz bardziej widocznie przyczynia się do wzmacniania polskiej gospodarki i powstawania strategicznych dla kraju czy jego regionów inwestycji, jak budowa Elektrowni Puławy. Tworzy...

BGK współfinansuje projekt inwestycyjny EFRA w ramach programu „Inwestycje polskie”

BGK udzielił kredytu w wysokości 85 mln USD na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do zrealizowania projektu EFRA oznaczającego efektywną rafinację oraz 50 mln PLN na finansowanie działalności operacyjnej spółki Lotos Asfalt.

Umowa kredytowa została zawarta pomiędzy LOTOS Asfalt a konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank...

Raport Doing Business in Poland 2015

Spośród miast wojewódzkich w Polsce najlepsze warunki do prowadzenia biznesu panują w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku - to jeden z wniosków raportu Doing Business in Poland 2015. Badanie przeprowadził Bank Światowy na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

1 .... 12 13 14 .... 24