A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Archiwalne komunikaty prasowe

Komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków z limitu 2016 r. w rządowym programie „Mieszkanie dla młodych”.

Dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków z limitu 2016 r. w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” dot. finansowego wsparcia zakupu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Realizację rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Ustawa budżetowa przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia. Tegoroczny limit wynosił 730 mln zł z czego zarezerwowane jest już 95 proc....

Komentarz BGK w sprawie terminu wstrzymania przyjmowania wniosków programu „Mieszkanie dla młodych”

Komentarz eksperta BGK - Katarzyny Fortuny, p.o. naczelnika wydziału obsługi programów mieszkaniowych z departamentu usług agencyjnych BGK:  

"Banki kredytujące przekazują do BGK wnioski nabywców w programie „Mieszkanie dla młodych” za pomocą systemu informatycznego udostępnionego przez BGK. Dzięki temu eksperci BGK na bieżąco śledzą poziom wykorzystania limitów dla poszczególnych lat.  Zgodnie z ustawą (art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych...

Do BGK wpłynęły wnioski o sfinansowanie budowy 3 tys. tanich mieszkań czynszowych

 • Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył 29 lutego br. przyjmowanie wniosków w ramach pierwszej edycji nowego programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC);
 • 45 inwestorów złożyło 59 wniosków na łączną kwotę aż 374 mln zł, co pozwoli zbudować prawie 3 tys. mieszkań;
 • Liczba wniosków oraz łączna kwota wnioskowanego finansowania znacząco przekroczyły oczekiwania BGK.

Program jest przeznaczony dla podmiotów realizujących politykę mieszkaniową gmin - o finansowanie mogą się ubiegać towarzystwa...

EBI nawiązuje współpracę z BGK w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i finansuje mniejsze programy inwestycyjne w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – polski bank rozwoju – zacieśniły swoją wieloletnią, udaną współpracę. Instytucje te podpisały porozumienie o współpracy, w którym wyznaczono ramy wspólnych działań w kontekście Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). Zawarły też umowę kredytową na kwotę 125 mln EUR, która zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych o niewielkiej skali oraz inwestycji podejmowanych przez małe i średnie...

Blisko 50 tys. beneficjentów w programie „Mieszkanie dla młodych”

 • Do wykorzystania z tegorocznego limitu programu „Mieszkanie dla młodych” zostało jeszcze 165 mln zł.
 • W lutym 2016 r. do BGK wpłynęło 5.912 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę  156,70 mln zł.
 • Do tej pory program pomógł w decyzji o zakupie mieszkania już 49 875 beneficjentom.

W lutym 2016 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego, który zajmuje się obsługą finansową przedsięwzięcia, wpłynęło 5.912 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę  156,70 mln zł. W tegorocznej edycji...

Zmiany w składzie Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Minister Finansów, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 marca 2016 r., odwołał Dariusza Kacprzyka z funkcji prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dniem 7 marca 2016 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza na wniosek Ministra Finansów powierzyła obowiązki prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosławowi Pankowi z dniem 8 marca 2016 r. Ponadto Rada Nadzorcza na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa odwołała z dniem 3 marca 2016 r. Radosława Stępnia z funkcji...

65 mln zł na budowę mieszkań socjalnych i komunalnych

 • 1 marca 2016 r. rusza kolejna edycja rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.
 • BGK ma do dyspozycji ponad 65 mln zł na dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.

Od 1 do 31 marca 2016 r. gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego mogą starać się o dofinansowanie inwestycji. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK będzie miał do dyspozycji ponad 65 mln zł.

Rządowy...

BGK wspiera studentów i absolwentów dzięki inicjatywie JEREMIE

80 uczestników wzięło udział w konferencji pt. „Dzień dobry Biznes”, która odbyła się 23 lutego 2016 r. w Szczecinie. Organizatorem spotkania był Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. 

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który zarządza m.in. programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej. Jednym z nich jest inicjatywa JEREMIE, która...

BGK uruchamia 250 mln zł na gwarancje kredytowe dla innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

 • Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 10 bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP.
 • Pula dostępnych środków wynosi 250 mln zł, co pozwoli na objęcie gwarancjami kredytów o wartości 416 mln zł.
 • Gwarancje udzielane będą ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tylko do 31 grudnia 2016 r.

Dzisiaj w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę o współpracy z 10 bankami, które będą udzielać kredytów dla MŚP z...

BGK finansuje mieszkania komunalne w Karlinie

19 lutego br. w Karlinie oddano do użytkowania 22 lokale mieszkalne, które powstały w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Jest to już trzecia inwestycja zrealizowana przez Karlińskie TBS Sp. z o.o. z udziałem Gminy Karlino przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 3,7 mln zł, w...

Efekty rządowego programu wspierania MŚP

 • Program gwarancji de minimis sprawił, że w gospodarce pojawiło się 12,3 mld zł dodatkowego kredytu;
 • Finansowanie przyznane dzięki gwarancjom kredytowym de minimis przełożyło się na 54 tys. miejsc pracy;
 • Badanie ujawniło także niezakładany w przypadku kredytów obrotowych efekt – w wyniku udziału w programie nastąpiło polepszenie sytuacji finansowej firm na tyle, że podejmowały się one realizacji inwestycji, w tym inwestycji o charakterze innowacyjnym.
 • Z kolei w przypadku kredytów inwestycyjnych...

Spokojny początek roku w programie „Mieszkanie dla młodych”

 • W styczniu do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło 3 927 wniosków dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania na kwotę 103 mln zł.
 • Z przewidzianego na ten rok limitu dopłat w wysokości 730 mln zł zarezerwowano już  448 mln zł.

Liczba wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania, które wpłynęły w styczniu 2016 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego jest blisko czterokrotnie wyższa niż w styczniu ubiegłego roku, ale 40 proc. mniejsza niż miesiąc wcześniej, kiedy do BGK...

Drugi rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” - podsumowanie

 • Ponad 31 tys. wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania  trafiło w 2015 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • W czasie drugiego roku funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” BGK wypłacił dofinansowanie o wartości ponad 520,7 mln zł.
 • Rośnie prorodzinny efekt programu – korzysta z niego coraz więcej rodzin z dziećmi.

W drugim roku funkcjonowania zainteresowanie rządowym programem „Mieszkanie dla młodych” rosło z miesiąca na miesiąc. Ostatecznie kwota wypłaconego...

Prawie 500 firm stara się w BGK o dotacje na innowacje technologiczne

 • 29 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
 • Zainteresowanie było ogromne - 494 firmy złożyły wniosek o dofinansowanie, a wartość wnioskowanych dotacji pięciokrotnie przekracza dostępną pulę środków;
 • O przyznaniu dofinansowania zadecyduje ocena jakości projektów – otrzymają je te najwyżej punktowane;
 • Kolejny konkurs dla firm BGK zorganizuje  już latem br.

Z końcem...

450 mln zł na budowę tanich mieszkań czynszowych

 • O możliwości finansowania budowy tanich mieszkań czynszowych rozmawiało w Poznaniu ponad 100 przedstawicieli gmin, powiatów, towarzystw budownictwa społecznego, spółek komunalnych oraz spółdzielni mieszkaniowych.
 • Organizatorem konferencji był Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Miastem Poznań, który jako państwowy bank rozwoju realizuje programy służące poprawie sytuacji mieszkaniowej Polaków.
 • Na inwestorów społecznego budownictwa czynszowego czeka w tegorocznej puli 450 mln zł.
 • Nabór...
1 .... 10 11 12 .... 24