A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Archiwalne komunikaty prasowe

Pierwsze 1000 projektów polskich MŚP w ramach Programu COSME oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy

1. Programy ramowe UE

Programy ramowe UE to dodatkowe źródło finansowania rozwoju gospodarek UE, o łącznej wartości ponad 100 mld euro. Z programów ramowych UE korzystają na równych zasadach podmioty (np. przedsiębiorcy) ze wszystkich państw członkowskich oraz wybranych państw kandydujących i  stowarzyszonych. W programach tych uwzględniono tzw. instrumenty finansowe - narzędzia pozwalające na udostępnienie przedsiębiorcom finansowania zwrotnego na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe....

BGK zacieśnia współpracę z partnerami chińskimi

20 czerwca BGK podpisał trzy umowy partnerskie z chińskimi bankami publicznymi – China Development Bank, The Export-Import Bank of China oraz Industrial and Commercial Bank of China. Podpisanie takich ramowych umów ma na celu wzmocnienie współpracy w obszarze wspierania handlu i rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Chinami oraz intensyfikacji działalności inwestycyjnej. Umowy zostały podpisane podczas Kongresu Gospodarczego „Forum Jedwabnego Szlaku”, który był elementem oficjalnej...

Są jeszcze środki w programie „Mieszkanie dla młodych”

 • Są jeszcze środki na rezerwację wypłat finansowego wsparcia w 2017 r. i 2018 r.
 • Blisko 60 tys. beneficjentów skorzysta z programu MDM.
 • Liczba umów i wykorzystanie limitów na ostatnie lata funkcjonowania programu dynamicznie rośnie.

Tegoroczny limit na planowane wypłaty finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” nie jest już dostępny. Beneficjenci nie mogą już składać wniosków na wypłatę środków w 2016 r. Osoby zainteresowane cały czas jednak mogą składać wnioski o finansowe...

Bank Gospodarstwa Krajowego z powodzeniem przeprowadził inauguracyjną emisję 10-letnich euroobligacji o łącznej wartości 500 mln EUR

28 kwietnia br. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, posiadający rating agencji Fitch na poziomie A- z perspektywą stabilną) z powodzeniem przeprowadził inauguracyjną emisję euroobligacji zabezpieczonych bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Termin zapadalności obligacji nowej emisji o łącznej wartości 500 mln EUR przypada 6 maja 2026 r., a ich cena została określona na poziomie stawki mid-swap + 120 pb (co odpowiada rentowności na poziomie 1,843%) z...

Ponad 55 tys. beneficjentów nabyło pierwsze mieszkanie w programie „Mieszkanie dla młodych”

 • Tegoroczny limit na planowane wypłaty finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” został wykorzystany w całości;
 • Ponad 55 tys. beneficjentów skorzysta z programu przy nabyciu pierwszego mieszkania;
 • Są jeszcze środki na rezerwację wypłat finansowego wsparcia w 2017 r. i 2018 r.

Od początku trwania programu, czyli od stycznia 2014 r., 55 013 beneficjentów podpisało z 14 bankami kredytującymi umowy na kwotę ponad 1 mld 343 mln zł dotyczące finansowania zakupu mieszkania lub...

Nowe mieszkania komunalne w Stepnicy ze wsparciem BGK

Dzisiaj w Stepnicy oddano do użytkowania budynek z 26 lokalami komunalnymi. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego przeznaczył na tę inwestycję blisko 1 mln zł.

Inwestycja przy ul. Kolejowej w Stepnicy została zrealizowana dzięki wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Budowa budynku z 26 lokalami komunalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1.143,69 m²...

70 lokali dla mieszkańców Zielonej Góry

 • Dzisiaj w Zielonej Górze odbyła się uroczystość przekazania kluczy do mieszkań w budynku na Os. Śląskim.
 • Finansowe wsparcie BGK na utworzenie mieszkań w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego wyniesie blisko 2,5 mln zł.

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia powstał budynek wielorodzinny z 70 lokalami mieszkalnymi, z których połowa będzie współfinansowana ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Finansowe wsparcie BGK na utworzenie...

Rekordowe zainteresowanie budową lokali socjalnych i komunalnych

 • 31 marca br. Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego w gminach i powiatach.
 • W wiosennej edycji tego rządowego programu do BGK wpłynęło 111 wniosków o łącznej wartości blisko 102 mln zł, dzięki którym ma powstać 1719 mieszkań dla najuboższych.

Jest to pierwsza edycja programu po zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, która zakłada m.in....

Pierwsze mieszkania socjalne w Starachowicach ze wsparciem BGK

Dzisiaj w Starachowicach oddano do użytkowania pierwszy budynek z 34 lokalami socjalnymi, które powstały w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia przy ul. Ostrowieckiej w Starachowicach powstał budynek wielorodzinny z 34 lokalami socjalnymi. Są to pierwsze mieszkania socjalne w Starachowicach, które powstały w nowo wybudowanym budynku. Koszt przedsięwzięcia szacuje się na około 1,9 mln zł. Dofinansowanie z...

Państwowy bank rozwoju zwiększa siłę polskiej gospodarki

 • Z korzyścią dla polskiej gospodarki BGK zwiększył w 2015 roku bilansowe zaangażowanie kredytowe o 23 proc., do prawie 28 mld zł;
 • Gwarancje kredytowe dla MŚP wygenerowały 54 tys. miejsc pracy;
 • O 86 proc. wzrosło finansowanie BGK dla eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm.

W 2015 roku Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuował realizację strategii przyjętej w 2014 r., pełniąc rolę państwowego banku rozwoju, którego celem jest zwiększanie siły polskiej gospodarki. Poza realizacją...

Województwo wielkopolskie uruchomi pieniądze na rozwój przedsiębiorczości i poprawę jakości życia mieszkańców regionu

 • Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako pierwszy region w Polsce, podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) list intencyjny, który określa kierunki współpracy w zakresie wdrażania pozadotacyjnych form finansowania;
 • Przewidywana alokacja to 186 mln EUR na wsparcie projektów rozwoju przedsiębiorczości, poprawy efektywności energetycznej oraz rewitalizacji;
 • 120 mln EUR dotyczyć będzie wsparcia przedsiębiorstw z sektora MŚP.

22 marca 2016 r. w Warszawie podpisany został list intencyjny w...

Nowy członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

21 marca 2016 r. na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Rada Nadzorcza BGK powołała z dniem 23 marca 2016 r. Włodzimierza Kocona na stanowisko wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa Zarządu BGK.

Włodzimierz Kocon ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (d. SGPiS) oraz podyplomowy program MBA na Politechnice Warszawskiej. Od ponad 20 lat związany z działalnością inwestycyjną i rynkiem nieruchomości. Zdobywał doświadczenie na...

Kolejne 39 mieszkań socjalnych powstało w Legionowie ze wsparciem BGK

 • Dzisiaj w Legionowie przekazano do użytkowania 39 lokali socjalnych.
 • Od 2006 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Miastu Legionowo ponad 5 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia, które pozwoliło na utworzenie 161 mieszkań socjalnych.
 • Do 31 marca br. BGK przyjmuje wnioski w kolejnej edycji programu, w której ma do dyspozycji ponad 65 mln zł na dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.

Jest to już czwarta inwestycja zrealizowana przez...

1 .... 9 10 11 .... 24