A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Konferencja „BGK – instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia”

pdf

17 sierpnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach z inicjatywy BGK i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyła się konferencja „BGK - instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia".

Celem spotkania było podsumowanie działań BGK w zakresie restrukturyzacji i pomocy placówkom służby zdrowia w okresie 2003 - 2011 r. oraz przedstawienie nowej usługi - kredytu obrotowego dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Przygotowana przez BGK nowa oferta umożliwia szpitalom pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie bieżącej działalności, dzięki zastosowaniu bardzo wygodnej dla kredytobiorcy formy zabezpieczenia: cesji wierzytelności z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz weksla własnego. Program pilotażowy w zakresie kredytu obrotowego realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego.

Pierwszą lecznicą, która skorzystała z tej formy pomocy jest Szpital Powiatowy w Starachowicach. Podpisana podczas konferencji umowa pomiędzy BGK a szpitalem, dotyczy kredytu w wysokości 680 tys. zł. Pieniądze mają być przeznaczone na bieżącą działalność szpitala.


Obecny na spotkaniu Prezes BGK, Dariusz Daniluk zapewnił zebranych, że bank jest otwarty na działania mające wspomóc restrukturyzację placówek służby zdrowia i niesienie pomocy w rozwiązywaniu ich problemów finansowych. Jakub Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podkreślił walory nowej usługi, w kontekście szpitali, które mają okresowe trudności z regulowaniem bieżącej płynności finansowej. Adam Jakubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zwrócił uwagę na dobrą współpracę samorządów i BGK, a nowo prezentowany produkt uznał za wyjątkowo udany.