A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

BGK pozyskał 100 mln euro na potrzeby Krajowego Funduszu Drogowego

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał środki na finansowanie potrzeb pożyczkowych Krajowego Funduszu Drogowego z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (Nordic Investment Bank). Umowa na kwotę 100 milionów euro zawarta 3 grudnia b.r. w Helsinkach jest pierwszą umową finansową pomiędzy BGK i NIB.

Środki finansowe pozyskane w ramach umowy z NIB zostaną przeznaczone na współfinansowanie budowy ok. 37-kilometrowego odcinka dwupasmowej autostrady między Strykowem i Tuszynem. Autostrada A1 docelowo łączyć będzie porty morskie Trójmiasta z Górnym Śląskiem i granicą RP w Gorzyczkach, gdzie połączy się z czeską autostradą D1 prowadzącą do Ostrawy, Ołomuńca i Brna. Autostrada A1 leży w VI transeuropejskim korytarzu transportowym (TEN-T) i jest kontynuacją drogi międzynarodowej E75 zaczynającej się w północnej części Norwegii i prowadzącej m. in. przez Finlandię i Polskę aż do Grecji (Saloniki - Ateny).

- Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy realizuje działania zlecone przez rząd. Kredyt, dzięki któremu powstanie kolejny odcinek autostrady, wpisuje się doskonale w naszą strategię, zakładającą większe zaangażowanie w obszarze rozwoju infrastruktury transportowej - wyjaśnił Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu BGK. - W ramach budowy autostrady A1 pozyskaliśmy dotychczas na rzecz KFD środki na współfinansowanie odcinków Toruń - Stryków oraz Stryków - Pyrzowice w łącznej kwocie 575 milionów euro - dodał prezes Daniluk.

NIB udzielił dwóch długoterminowych kredytów na łączną kwotę 290 milionów euro na budowę autostrady A1 z Gdańska do Torunia. - Nowoczesne połączenia transportowe w Polsce i Europie Środkowej zapewnią sprawną wymianę handlową między krajami regionu Morza Bałtyckiego i resztą Europy. Szybszy, bezpieczniejszy i tańszy transport przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności krajów członkowskich NIB - podkreślił Henrik Normann, Prezes NIB.

Nordycki Bank Inwestycyjny(NIB) jest międzynarodową instytucją finansową działającą w ośmiu krajach skandynawskich i bałtyckich. Bank ten zapewnia długoterminowe finansowanie projektów, które mają na celu wzmocnienie konkurencyjności i poprawę stanu środowiska naturalnego. Nordycki Bank Inwestycyjny ma najwyższą z możliwych ocenę zdolności kredytowej AAA/Aaa wystawioną przez agencje ratingowe Standard & Poor's i Moody's.