A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Bank Gospodarstwa Krajowego otwiera możliwości ekspansji do Meksyku

pdf

Podczas misji gospodarczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy do Meksyku Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z instytucjami rozwoju PAIH oraz KUKE otworzył nowe możliwości ekspansji polskich firm.

- Dzisiaj otwieramy nowe możliwości wymiany gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami – powiedziała podczas „Polsko-Meksykańskiego Forum Biznesowego” Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK. – Jako grupa instytucji rozwoju, systemowo ważnych dla realizacji SOR, dobrze ze sobą współpracujemy przy realizacji strategicznych projektów, czego przykładem jest misja biznesowa do Meksyku. BGK pełni w tej grupie kluczową rolę, zapewniając kapitał - podstawowe źródło wielu inwestycji. Jesteśmy strategicznym i stabilnym inwestorem w funduszach, których aktywami zarządzają TFI BGK, spółka BGK Nieruchomości i PFR - nasze udziały stanowią w nich od 75 do 100%. Poprzez jeden z nich – Fundusz Ekspansji Zagranicznej – w którym jesteśmy jedynym inwestorem, będziemy jeszcze mocniej wspierać inwestycje polskich firm za granicą. W tej kwestii będziemy bardzo blisko współdziałać z PAIH oraz KUKE, korzystając z naszego doświadczenia i wspólnie je rozwijając – dodała prezes BGK.

Prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, reprezentowała polski bank rozwoju BGK, który swą działalność rozpoczął ponad 90 lat temu w okresie, gdy Polska i Meksyk nawiązały po raz pierwszy stosunki dyplomatyczne. Misja w Meksyku obfitowała w wydarzenia gospodarcze. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł w obecności prezydentów obu krajów porozumienie o współpracy z meksykańskim bankiem rozwoju Bancomext w zakresie finansowania wymiany handlowej oraz inwestycji. Podczas „Polsko-Meksykańskiego Forum Biznesowego” instytucje rozwoju – BGK, PAIH i KUKE - zaprezentowały informacje o możliwościach współpracy i dostępnych narzędziach wsparcia przedsiębiorców. Drugiego dnia wizyty Prezydent RP wziął udział w otwarciu Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Meksyku.

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm to jedno ze strategicznych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2014 roku BGK dynamicznie zwiększa liczbę krajów, w których finansuje transakcje polskich firm. Obecnie jest zaangażowany w projekty realizowane na terenie 41 państw na 6 kontynentach. Polski bank rozwoju oferuje paletę rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy chcą nawiązać współpracę z meksykańskimi odbiorcami dóbr lub usług. Firmy najczęściej korzystają z akredytyw, a w przypadku długoterminowych projektów BGK udziela finansowania nawet na okres 15 lat. Od kilku lat Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem wspiera   ekspansję polskich firm do Meksyku. Od 2012 roku finansuje meksykańską kopalnię węgla, która kupiła polskie maszyny górnicze od spółki Famur, a w 2015 roku BGK udzielił kredytu na budowę zakładu produkcyjnego w Meksyku, który należy do polskiej grupy kapitałowej Boryszew.