Wiosenny rozwój firmy z poręczeniem BGK

Nie masz kapitału na rozpoczęcie działalności? Odstraszają Cię koszty i formalności komercyjnych kredytów? Odpowiedzią są unijne poręczenia, pożyczki i produkty kapitałowe, których nowe pule uruchamiane są właśnie
w trzech województwach: pomorskim, wielkopolskim i warmińsko – mazurskim. Całość prowadzi i nadzoruje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego stworzył „ekosystem” wsparcia rozwoju MŚP, zapraszając do  współpracy lokalne instytucje finansowe. W marcu br. podpisane zostały umowy z pośrednikami finansowymi w trzech kolejnych województwach: pomorskim, wielkopolskim, i warmińsko – mazurskim. W zależności od potrzeb początkująca firma może otrzymać poręczenie lub niskooprocentowaną pożyczkę unijną. Dzięki temu zwiększa się dostęp do łatwego w pozyskaniu i nisko kosztowego kapitału.

Pożyczki unijne i poręczenia kredytów bankowych to tzw. instrumenty zwrotne. Kto powinien zainteresować się tą formą wsparcia? Przede wszystkim przedsiębiorcy borykający się z brakiem kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie, którzy nie otrzymaliby – z różnych względów - wsparcia w różnych instytucjach finansowych. To również doskonały sposób finansowania dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, lub prowadzących startupy. Trzeba pamiętać, że rola instrumentów, które po spłacie pozostają dostępne dla kolejnych przedsiębiorców została znacznie wzmocniona w unijnej polityce spójności na lata 2014-2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego 15 marca podpisał pierwszą w Polsce umowę operacyjną dotyczącą oferty poręczeń  z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ z  pośrednikiem finansowym - Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. Udostępnione środki w ramach zawartej umowy operacyjnej umożliwią udzielenie poręczeń kredytów, pożyczek czy umów leasingu dla mikro i małych przedsiębiorców z województwa pomorskiego na łączną kwotę 60 mln zł.

Dotychczas Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ udzielił łącznie 335 pożyczek na kwotę ponad 48,1 mln zł w ramach sześciu umów operacyjnych zawartych z pięcioma pośrednikami finansowymi na kwotę 210 mln zł.

Umowa dotycząca poręczeń została również podpisana w Wielkopolsce z Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. W ramach tej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnił pośrednikowi finansowemu kwotę 6,5 mln zł, co zaowocuje przekazaniem do MŚP wsparcia finansowego w postaci kredytów, pożyczek, umów leasingu na wartość ponad 31,8 mln zł. Wielkopolska jest jednym z pierwszych regionów w Polsce, w którym przedsiębiorcy skorzystają z nowego poręczenia unijnego. Poszerzamy w ten sposób ofertę wsparcia, finansując projekty innowacyjne i inwestycje firm funkcjonujących na rynku od niedawna – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na wsparcie przedsiębiorców z Wielkopolski przeznaczono 607 mln zł. Wielkopolskie jako jeden z pierwszych regionów udostępniło finansowanie o charakterze zwrotnym ze środków Unii Europejskiej. Dotychczas w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010  podpisano, łącznie 8 umów operacyjnych z ośmioma pośrednikami finansowymi na kwotę 126,5 mln zł. Od początku roku  udzielono już 317 pożyczek unijnych na łączną kwotę ponad 59 mln zł. JEREMIE 2 jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE, czyli mechanizmu pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych. Program realizowany był także w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Nowe środki dostępne są także w województwie warmińsko-mazurskim. Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK, 13 marca podpisał w Olsztynie pięć umów z trzema pośrednikami finansowymi, które dotyczą dysponowania wsparciem dla firm w postaci unijnych pożyczek rozwojowych i pożyczek inwestycyjnych z premią (dotacją). Przedsiębiorcy mają do dyspozycji 85 mln zł. Pożyczki udzielane będą przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działającym na rynku nie dłużej niż 3 lata, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. Wsparcie w postaci pożyczek inwestycyjnych z premią przeznaczone jest na niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu oraz poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw. Część projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu może liczyć na preferencyjne odsetki.

Szczegółowe informacje nt. poszczególnych projektów dostępne są na stronie: https://rpo.bgk.pl/