Powrót

Prawie 3750 studentów skorzystało z kredytów studenckich na rok akademicki 2017/2018

Prawie 3750 studentów skorzystało z kredytów studenckich na rok akademicki 2017/2018

Zakończył się nabór wniosków o kredyt studencki na rok akademicki 2017/2018. Z preferencyjnego finansowania skorzystało 3747 osób. Po raz pierwszy od kilku lat liczba podpisanych umów kredytowych była wyższa niż w roku poprzednim.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Niskooprocentowanych kredytów dla studentów i doktorantów udzielają banki komercyjne. Kredytobiorca spłaca kredyt po ukończeniu studiów lub po dwuletnim okresie karencji liczonym od momentu zakończenia nauki. Część odsetek pokrywa BGK i w formie dopłat przekazuje bankom komercyjnym.

W trwającym roku akademickim liczba podpisanych umów kredytowych wzrosła o 4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy w ciągu ostatnich 6 lat spadek liczby udzielanych kredytów wynosił rok do roku od 7 do 32 proc.

Przerwanie spadkowego trendu zainteresowania kredytem studenckim było możliwe dzięki wprowadzonym zmianom. Podwyższony został na przykład limit dochodów na osobę w rodzinie, dzięki czemu więcej studentów, dla których konieczność przedstawienia zabezpieczenia spłaty była istotną barierą, mogło skorzystać z kredytu i poręczenia BGK – mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.

Studenci osiągający dochód do 1500 zł na osobę w rodzinie mogli ubiegać się o poręczenie 100 proc. kredytu, natomiast osoby z dochodami do 2000 zł – o poręczenie kredytu w 90 proc. Inne nowości wprowadzone w 2017 roku to: możliwość wyboru wysokości transzy kredytu (obecnie są 4, wcześniej była 1), poszerzenie możliwości zawieszenia spłaty kredytu o trudną sytuację życiową i materialną kredytobiorców oraz zwiększenie zakresu umorzeń z tytułu dobrych wyników w nauce (dotychczasowe umorzenie 20 proc. uzupełniono umorzeniem 35 oraz 50 proc.). 

W ciągu 19 lat funkcjonowania programu dopłat do kredytów studenckich studenci złożyli łącznie ok. 568 tys. wniosków o kredyt. Kryteria dochodowe uprawniające do pierwszeństwa w ubieganiu się o kredyt studencki spełniło ok. 495 tys. wnioskodawców tj. ok. 87 proc. ogółu wnioskujących. W tym okresie banki udzieliły studentom ok. 399 tys. kredytów.