Powrót

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców na Mazowszu i w świętokrzyskiem

Przedsiębiorcy wiedzą, że dla rozwoju najważniejszy jest kapitał. Środki przeznaczone na zakup nowego sprzętu, czy ulepszenie linii produkcyjnej zwracają się zazwyczaj z nawiązką. Kluczem do sukcesu mogą być instrumenty zwrotne -  pożyczki unijne i poręczenia. Ponad 100 mln zł z unijnych programów regionalnych będzie dostępnych na Mazowszu i w świętokrzyskiem. Wdrażaniem tych instrumentów finansowych zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Mazowieccy i świętokrzyscy przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji  pożyczki unijne i poręczenia kredytowe. Na Mazowszu do dyspozycji będzie 58 mln, w świętokrzyskim - 48 mln zł. 

 

Pomagamy rozwijać się każdej firmie, od start-upu po doświadczone przedsiębiorstwo. Dzięki pożyczkom unijnym można zrealizować innowacyjny pomysł lub po prostu sfinansować bieżącą działalność. Czasem uwolnienie niewielkiego kapitału własnego zwiększa chęć firm do rozwoju i inwestycji - podkreśla Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK.

 

Pożyczek unijnych udzielać będą na Mazowszu trzej pośrednicy finansowi tj. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oraz  Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.  Umowy w tej sprawie podpisano 27 marca br. W poprzedniej perspektywie unijnej ze wsparcia skorzystało aż 1555 mazowieckich firm. 

 

Świętokrzyskie obsługiwać będzie pięć organizacji otoczenia biznesu. Pierwsza umowa została podpisana 9 marca, kolejne cztery 27 marca br.  Są to: Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. W poprzedniej perspektywie instrumenty zwrotne cieszyły się w regionie nie mniejszą popularnością niż na Mazowszu. Ze wsparcia w postaci pożyczki skorzystało 938 przedsiębiorców, udzielono także 137 poręczeń. 

 

Pożyczki unijne i poręczenia kredytów bankowych to tzw. instrumenty zwrotne. Jak to działa? Środki które raz pomogły przedsiębiorcom, w ramach spłaty wracają do puli i mogą być wykorzystywane ponownie. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP.  Kto powinien zainteresować się tą formą wsparcia? Przede wszystkim przedsiębiorcy borykający się z brakiem kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie, którzy nie otrzymaliby – z różnych względów wsparcia w różnych instytucjach finansowych. To również doskonały sposób finansowania dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, lub prowadzących start-upy. Rola instrumentów, które po spłacie pozostają dostępne dla kolejnych przedsiębiorców została znacznie wzmocniona w unijnej polityce spójności na lata 2014-2020. 

 

Najważniejszymi odbiorcami tego typu wsparcia są początkujący przedsiębiorcy, start upy, firmy nieposiadające historii kredytowej, czy nieposiadające zabezpieczeń wystarczających dla komercyjnych banków. 

 

Rola instrumentów, które po spłacie pozostają dostępne dla kolejnych przedsiębiorców została znacznie wzmocniona w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Finansowanie z nowej perspektywy dostępne jest także w Wielkopolsce,  na Warmii i Mazur oraz Dolnym Śląsku. Szczegółowe informacje nt. poszczególnych projektów dostępne są na stronie: https://rpo.bgk.pl/.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.