Powrót

Płużnica oddaje pierwsze, współfinansowane przez BGK (Grupa PFR), lokale socjalne

16 grudnia w Goryniu, w Gminie Płużnica, nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy do lokali socjalnych, utworzonych przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) w wysokości prawie 300 tys. zł, 16 rodzin otrzymało nowe mieszkania.

Jest to pierwsza inwestycja zrealizowana przez Gminę Płużnica przy wykorzystaniu środków z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.
W dwóch budynkach, których budowa trwała 7 miesięcy, powstało 12 lokali socjalnych -  dziesięć kawalerek oraz dwa mieszkania dwupokojowe.
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi ponad 370 m2 . Do każdego z mieszkań przypisano pomieszczenie gospodarcze. Koszt przedsięwzięcia to prawie 1 mln zł, w tym udział finansowego wsparcia ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego to 30% tej kwoty.

Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 740 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie 1161 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości ponad 2,3 mld zł.

Aktualnie BGK przeprowadza ocenę wniosków złożonych w 18. edycji programu.
W ramach tzw. jesiennego naboru do banku wpłynęło 149 wniosków na łączną kwotę ponad 130 mln zł.