Powrót

PKP S.A. z korzystną umową kredytową. 250 milionów złotych zostanie przeznaczonych na inwestycje

PKP S.A. ma zagwarantowane kolejne środki na realizację Programu Inwestycji Dworcowych. Pieniądze zapewni umowa kredytowa, którą spółka podpisała z trzema bankami: Pekao S.A., PKO Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wysokość całego kredytu to 700 mln zł. Każdy z banków finansuje kredyt w jednakowej części.

 

PKP S.A. ma zagwarantowane kolejne środki na realizację Programu Inwestycji Dworcowych. Pieniądze zapewni umowa kredytowa, którą spółka podpisała z trzema bankami: Pekao S.A., PKO Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wysokość całego kredytu to 700 mln zł. Każdy z banków finansuje kredyt w jednakowej części.

 

- Umowa zawarta pomiędzy PKP S.A. a trzema polskimi bankami: Pekao S.A., PKO BP i Bankiem Gospodarstwa Krajowego zapewnia znaczące środki na realizację jednego z największych programów inwestycyjnych w naszym kraju. Jest to program zainicjowany i aktywnie wspierany przez polski rząd. Dlatego doceniamy fakt, że w dużej mierze będzie on realizowany dzięki sprawnej kooperacji podmiotów sektora państwowego – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

 

- Widzimy prawdziwy renesans polskiej kolei. Realizowane na ogromną skalę inwestycje w dworce, infrastrukturę kolejową i tabor przekładają się nie tylko na zwiększony komfort podróżnych i rozwój poszczególnych regionów kraju, ale także wpływają pozytywnie na rozwój  polskiej gospodarki – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. – Cieszę się, że działania jednej z kluczowych spółek Skarbu Państwa wspierają nasze rodzime banki.  To przykład dobrej, efektywnej współpracy ważnych państwowych podmiotów, za którą bardzo dziękuję naszym partnerom – dodaje.

 

- Bank Gospodarstwa Krajowego konsekwentnie realizuje Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, aktywnie wspierając rodzime przedsiębiorstwa, a tym samym rozwój kraju. Udzielone finansowanie poprzez konsorcjum banków to kolejna transakcja BGK wpisująca się w tę Strategię oraz ważny krok wzmacniający relację z Grupą PKP, jednym z największych polskich pracodawców i czwartą co do wielkości koleją europejską - mówi Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

 

- Jednym z zadań bankowości  korporacyjnej  Pekao jest wspieranie klientów w realizacji wieloletnich  planów inwestycyjnych. Bank Pekao, jako lider na rynku finansowania strukturyzowanego i konsorcjalnego, posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby być nie tylko dostarczycielem kapitału, ale przede wszystkim  kompleksowo strukturyzować transakcję  dłużną  przedsiębiorstwa  i pełnić rolę organizatora konsorcjum banków. Finansowanie dla PKP S.A. to już kolejny kredyt konsorcjalny podpisany przez Pekao w 2018 roku. Finansowanie to wspomoże PKP S.A. w realizacji programu inwestycyjnego i przyczyni się do dalszego rozwoju polskiej gospodarki - mówi Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej.

 

- PKO Bank Polski jako niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego i największy krajowy bank kredytujący polskie firmy, przedsiębiorców i samorządy, wspiera znaczące przedsięwzięcia inwestycyjne 

o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Oferujemy dopasowaną ofertę bankową i współpracę 

z najwyższej klasy doradcami wykorzystując przy tym bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji złożonych transakcji finansowych. Kredyt udzielony  PKP S.A. przez konsorcjum banków jest modelowym przykładem takiej współpracy - mówi Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Aż 250 mln zł z przyznanej kwoty PKP S.A. będzie mogła przeznaczyć na budowę i modernizację dworców w ramach szerokiego programu inwestycyjnego, którego wartość szacowana jest na ok. 1,5 mld zł. Środki kredytowe będą stanowić kolejne źródło finansowania inwestycji, zaraz po funduszach unijnych i wsparciu z budżetu państwa.

 

Pozostała kwota, czyli około 450 mln zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej pozyskanego finansowania, które stanowi zadłużenie z poprzednich lat. Dzięki zdecydowanie niższemu kosztowi finansowania, nowy kredyt jest o wiele bardziej korzystny niż dotychczasowe. 

 

- Podpisanie umowy kredytowej jest elementem restrukturyzacji finansowej PKP SA. Koszt obsługi nowego kredytu w porównaniu do poprzedniego zadłużenia znacząco spadnie.  Z uwagi na to, że kredyt zawarto w polskiej walucie, nowa umowa znacznie zredukuje również ryzyko kursowe, z którym mieliśmy do czynienia  – mówi Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A.

 

Zgodnie z zawartą umową, kredyt ma zostać spłacony do końca 2022 roku.