Powrót

Nowe produkty finansowe dla przedsiębiorców z województwa opolskiego

Nowe produkty finansowe dla przedsiębiorców z województwa opolskiego
Asian business man holding piece of puzzle trying to build a city. Business development concept

Osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy chcący wprowadzić energooszczędne rozwiązania w swoich firmach mogą skorzystać z pożyczek unijnych w ramach projektu „Przedsiębiorcze opolskie”. Pula kolejnych środków do wykorzystania przez opolskich przedsiębiorców wynosi odpowiednio 12,1 mln zł i 16 mln złotych.

Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił pośredników finansowych, którzy będą udzielać preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców z województwa opolskiego. Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie pośredniczyć w udzielaniu mikropożyczek dla osób planujących rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Fundacja Rozwoju Śląska będzie natomiast dystrybuować pożyczki na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej firm. W obu przypadkach finansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- Wspieramy rozwój firm na każdym etapie działalności, przykładamy także szczególną wagę do ułatwiania startu w biznesie. Preferencyjne warunki udzielania pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej pozwolą na skuteczne aktywizowanie osób bezrobotnych. Kolejne środki unijne, które trafią także do mikro, małych i średnich firmy z województwa opolskiego umożliwią im inwestycje w energooszczędne technologie i rozwiązania. Zyskają na tym wszyscy mieszkańcy regionu. – podkreśla Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczki dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Odbiorcami wsparcia w formie preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby bezrobotne i poszukujące pracy, powyżej 29 roku życia. Otrzymane finansowanie będą mogły przeznaczyć na bieżącą działalność, pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowania lokalu, usługi księgowe lub inne cele, które pomogą w uruchomieniu biznesu. Pożyczki będą udzielane na preferencyjnych warunkach, bez opłat i prowizji za złożenie wniosku oraz uruchomienie pożyczki.

Maksymalna kwota pożyczki wyniesie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, co obecnie stanowi ponad 85 tysięcy złotych, okres kredytowania – do 7 lat, a karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek będzie wynosiło 0,175% w skali roku, co oznacza, że miesięczny koszt obsługi pożyczki udzielonej w maksymalnej wysokości nie przekroczy 13 złotych.

Wsparcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 ma na celu stworzenie 147 przedsiębiorstw do 2023 roku. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu stopa bezrobocia wynosiła w październiku 2017 roku 6,9 proc. Oznacza to, że bez pracy pozostaje prawie 25 tysięcy osób. Program przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości oraz do poprawy sytuacji na rynku pracy w województwie opolskim.

Wsparcie dla firm inwestujących w poprawę efektywności energetycznej

Mikro, małe i średnie firmy z regionu opolskiego będą mogły sięgnąć po pożyczki na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej udzielane przez Fundację Rozwoju Śląska. Przedsiębiorcy mogą otrzymać  finansowanie na okres do 10 lat, w kwocie nawet 1,3 mln zł. Okres karencji w spłacie kapitału może wynieść do 12 miesięcy.

Pożyczkę można przeznaczyć na projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, głębokiej modernizacji energetycznej budynków czy wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii. Warunkiem otrzymania wsparcia dla takich inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który jest elementem każdego projektu.

Jest to kolejna już pula pieniędzy na pożyczki z RPO WO na lata 2014-2020, którą w ofercie dla przedsiębiorców z regionu ma Fundacja Rozwoju Śląska. W ramach już podpisanych z BGK umów dotyczących pożyczek na nowe produkty i usługi dysponuje ona łączną kwotą 46 mln zł, co wraz z wkładem własnym daje pulę  55,2 mln zł.

Więcej informacji o projektach finansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych na stronie rpo.bgk.pl .