Powrót

Nowe mieszkania gminne w Gdańsku ze wsparciem BGK

Nowe mieszkania gminne w Gdańsku ze wsparciem BGK

12 grudnia w Gdańsku przekazano do użytkowania 4 budynki mieszkalne, które na zlecenie Miasta zbudowały dwa gminne towarzystwa budownictwa społecznego sp. z o.o. – TBS Motława i Gdańskie TBS. To kolejne inwestycje na terenie Trójmiasta zrealizowane ze środków rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nowe inwestycje powstały przy ul. Piotrkowskiej w Gdańsku. Na osiedlu obok bloków jest już dostępny zagospodarowany teren wspólny, w tym m.in. place zabaw dla dzieci.

Wybudowane przez TBS Motława dwa bloki to kolejny etap zespołu mieszkaniowego z 448 mieszkaniami w 10 budynkach. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 15,9 mln zł, w tym 7,1 mln zł pochodzi z bezzwrotnego dofinansowania z Funduszu Dopłat przekazywanego za pośrednictwem BGK. W realizacji jest kolejny budynek, także powstający przy udziale środków z Funduszu Dopłat.

Z kolei Gdański TBS wybudował 2 budynki z 44 mieszkaniami o powierzchniach od 42,50 m2 do 64,53 m2. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 8 mln zł, dofinansowanie z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez BGK - 3,6 mln zł. Jest to pierwszy etap budowy zespołu mieszkaniowego obejmującego 12 budynków mieszkalnych. W realizacji są kolejne dwa budynki, które również uzyskają dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat.

Jak podkreśla Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu BGK odpowiedzialny m.in. za obszar inwestycji związanych z mieszkalnictwem, wsparcie finansowe dla projektów, które realnie zmieniają na lepsze życie Polaków, to ważny obszar strategiczny działalności państwowego banku rozwoju.

- Przez BGK do polskich firm i samorządów trafia znaczny strumień pieniędzy z funduszy UE i wielu rządowych projektów rozwojowych. Uczestniczymy w przedsięwzięciach pozwalających rewitalizować miasta i miasteczka. Dzięki projektom termomodernizacyjnym pomagamy im uwalniać się stopniowo od uciążliwego smogu. Wspieramy władze miast w realizacji ich polityki socjalnej poprzez zapewnienie dofinansowania na bardzo potrzebne inwestycje w mieszkania na wynajem i budownictwo czynszowe - podkreśla Włodzimierz Kocon.

Mieszkania przy ul. Piotrkowskiej będą wynajmowane przez Gminę Miasta Gdańska od obu towarzystw w celu podnajmu osobom niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego, obowiązujących na terenie miasta. W związku z przyznanym dofinansowaniem miasto zobowiązane jest do utworzenia odpowiedniej liczby lokali socjalnych lub mieszkań chronionych.

Gmina Miasta Gdańska aktywnie uczestniczy w rządowym programie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Od 2005 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał miastu blisko 48 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia, przeznaczonego na ponad 730 lokali. Do dziś już ponad 80 proc. z nich zostało oddanych do użytku.

Dzięki wsparciu z budżetu Państwa w całej Polsce powstało już ponad 15 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 5,9 tysiąca pozostaje w trakcie realizacji.

Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego środki z bezzwrotnej dotacji w łącznej wysokości ponad 945 mln zł, co pozwoliło na realizację 1 382 przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 2,87 mld zł.

Aktualnie BGK przeprowadza ocenę wniosków złożonych w 22. edycji programu. W ramach tzw. jesiennego naboru do banku wpłynęły 104 wnioski na łączną kwotę ponad 110 mln zł.