Powrót

Można się już wprowadzać na nowe osiedle w Toruniu współfinansowane przez BGK

Można się już wprowadzać na nowe osiedle w Toruniu współfinansowane przez BGK

13 grudnia w Toruniu przekazano do użytkowania budynek mieszkalny, zrealizowany na zlecenie Miasta przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. To pierwszy budynek nowego osiedla a jednocześnie kolejna inwestycja Miasta zrealizowana ze środków rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, obsługiwanego przez BGK.

Przy ul. Poznańskiej 294G w Toruniu powstały łącznie 72 mieszkania 2- i 3- pokojowe o powierzchniach od 38 do 61 m2. W budynku przewidziano wiele udogodnień, np. 8-osobowe windy, komórki lokatorskie oraz pomieszczenia do wspólnego użytkowania przez najemców, np. wózkownie i suszarnie. Budynek i jego otoczenie są przystosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. Znaleźć tam też można plac zabaw dla dzieci.

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu środków publicznych, pochodzących z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, obsługiwanego przez BGK. Oddany dziś do użytku budynek to pierwszy etap realizacji zespołu mieszkaniowego na tzw. Glinkach. Docelowo mają tam powstać 454 mieszkania w 7 budynkach. W kolejnych etapach inwestycji powstaną lokale użytkowe i miejsca rekreacji dla mieszkańców oraz kolejny plac zabaw.

Przewidywana wartość całej inwestycji to 13,7 mln zł, w tym 5,5 mln zł stanowi bezzwrotne finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat. W budowie są już kolejne budynki, w tym dwa powstające przy udziale środków z Funduszu Dopłat - ze 105 mieszkaniami i lokalami użytkowymi dla mieszkańców. W związku z przyznanym dofinansowaniem miasto zobowiązane jest do utworzenia odpowiedniej liczby lokali socjalnych lub mieszkań chronionych.

Jak podkreśla Danuta Bruzik, Dyrektor Departamentu Usług Agencyjnych w BGK odpowiedzialna m.in. za obszar inwestycji związanych z mieszkalnictwem, projekty takie jak TBS w Toruniu to świetny przykład tego, jak działalność państwowego banku rozwoju realnie poprawia jakość życia Polaków. - Mieszkalnictwo, obok wsparcia przedsiębiorczości, eksportu, inwestycji infrastrukturalnych i rozwoju regionalnego jest ważnym społecznie obszarem naszej działalności, jako państwowego banku rozwoju - podkreśla Danuta Bruzik.

Gmina Miasta Torunia aktywnie uczestniczy w rządowym programie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, korzystając ze wszystkich dostępnych w programie możliwości, m.in. tworzenia lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, noclegowni oraz domu dla bezdomnych. Projekty te realizowane są samodzielnie przez Gminę lub we współpracy z Toruńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

Od 2005 roku BGK przyznał Toruniowi ponad 28,6 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia, na potrzebę realizacji ponad 770 lokali i miejsc w noclegowni i domu dla bezdomnych. Do dziś już 83 proc. z nich zostało oddanych do użytkowania.

Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego środki z bezzwrotnej dotacji z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w łącznej wysokości ponad 945 mln zł, co pozwoliło na realizację 1 382 przedsięwzięć na kwotę ponad 2,87 mld zł.  Aktualnie BGK przeprowadza ocenę wniosków złożonych w 22. edycji programu. W ramach tzw. jesiennego naboru do banku wpłynęły 104 wnioski na łączną kwotę ponad 110 mln zł.

Dzięki wsparciu z budżetu Państwa w całej Polsce powstało już ponad 15 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych. Kolejne 5,9 tysiąca pozostaje w trakcie realizacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami z Grupy PFR: KUKE, PAIH, PARP i APR. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym ze strategicznych zadań BGK jest wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza także programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.