Powrót

Mieszkania socjalne w Zamościu ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

Mieszkania socjalne w Zamościu ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

20 rodzin z Zamościa zamieszka w lokalach zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

W budynkach przy ul. Janka Krasickiego i Lisa Kuli w Zamościu, po trwającej 10 miesięcy budowie, powstało 20 mieszkań w zabudowie szeregowej jednorodzinnej o łącznej powierzchni użytkowej ponad 640 m2. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,4 mln zł. Udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi 30% tej kwoty tj. ponad 429 tys. zł. Inwestycja jest drugim etapem realizacji zespołu 40 mieszkań socjalnych w zabudowie szeregowej na tym osiedlu. To już trzecia inwestycja zrealizowana przez Miasto Zamość dzięki środkom z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Od 2012 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Miastu ponad 1,8 mln zł finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, na utworzenie 52 lokali socjalnych.

1 marca 2017 r. ruszyła kolejna edycja rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W ramach tzw. wiosennego naboru Bank Gospodarstwa Krajowego ma do dyspozycji 75 mln zł.

Dzięki wsparciu z budżetu Państwa w całej Polsce powstało już ponad 14 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 5,5 tysiąca pozostaje w trakcie realizacji. Rządowy Program funkcjonuje już od 10 lat.

Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 844 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie 1284 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości ponad 2,6 mld zł.