Powrót

Mateusz Walewski głównym ekonomistą Banku Gospodarstwa Krajowego

Mateusz Walewski głównym ekonomistą Banku Gospodarstwa Krajowego

1 lutego obowiązki głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego i dyrektora Biura Badań i Analiz objął Mateusz Walewski. Zastąpił na tym stanowisku Tomasza Kaczora. Mateusz Walewski ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w różnych dziedzinach ekonomicznych. Zrealizował wiele projektów badawczych i doradczych dotyczących makroekonomii, rynku pracy oraz problemów społecznych.

Przez ostatnie 6 lat Mateusz Walewski był głównym ekonomistą PwC, gdzie odpowiadał za projekty dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Specjalizuje się w zadaniach związanych z public affairs, ocenami skutków regulacji i polityk publicznych oraz analizami makroekonomicznymi. Wcześniej przez blisko 14 lat pracował w międzynarodowym instytucie badawczym CASE.

Z przyjemnością witam w zespole Banku Gospodarstwa Krajowego bardzo doświadczonego profesjonalistę, jakim jest Mateusz Walewski. Jednocześnie chciałbym docenić osiągnięcia Tomka Kaczora i całego zespołu w trafnym prognozowaniu wskaźników makroekonomicznych. Mateusz pokieruje Biurem Badań i Analiz, którego działania chcemy rozwijać. Będziemy tworzyć więcej raportów sektorowych czy dotyczących kierunków eksportowych dla polskich firm. BGK jest jedną z kluczowych instytucji realizujących Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, widzimy rosnące oczekiwania i potrzeby naszych klientów i partnerów we wspieraniu ich działań także w taki sposób – powiedział Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu BGK.

Mateusz Walewski jest autorem lub współautorem dziesiątek publikacji i raportów ekonomicznych, np.: „Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce”, „Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski”, czy „Straty Skarbu Państwa w VAT”.

Większość projektów badawczych i doradczych, które realizowałem w czasie mojej kariery zawodowej, miało na celu poprawę efektywności prowadzonej polityki rozwojowej. Praca w BGK jest kolejnym naturalnym etapem mojej pracy – uczestnictwem w realizacji tej polityki w praktyce. Jest to na pewno wielkie wyzwanie, które podejmuję z przyjemnością, ale też odpowiednią dozą pokory wobec wagi zadania – powiedział Mateusz Walewski.

Mateusz studiował ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim i University of Sussex.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.