Powrót

Komentarz BGK w sprawie terminu wstrzymania przyjmowania wniosków programu „Mieszkanie dla młodych”

Komentarz eksperta BGK - Katarzyny Fortuny, p.o. naczelnika wydziału obsługi programów mieszkaniowych z departamentu usług agencyjnych BGK:  

"Banki kredytujące przekazują do BGK wnioski nabywców w programie „Mieszkanie dla młodych” za pomocą systemu informatycznego udostępnionego przez BGK. Dzięki temu eksperci BGK na bieżąco śledzą poziom wykorzystania limitów dla poszczególnych lat.  Zgodnie z ustawą (art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi), gdy limit osiągnie określony w ustawie poziom, BGK opublikuje informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków, a banki kredytujące będą miały obowiązek wstrzymać ich przyjmowanie od dnia następnego, jak również nie będą mogły przekazać do BGK wniosków już wcześniej przyjętych od nabywcy (art. 37 ust. 2 tejże ustawy). Banki kredytujące mając na uwadze powyższe zapisy ustawy i szacując ryzyko terminowości obsługi wniosków, mogą podejmować własne decyzje o wstrzymaniu przyjmowania wniosków, w celu zapewnienia prawidłowej weryfikacji wniosków już przyjętych, a nieprzekazanych do BGK. Zgodnie z informacją opublikowaną 29 lutego br. w Biuletynie Informacji Publicznej BGK, poziom wykorzystania środków w limicie 2016 r. wynosił 77,39%. Trudno jest nam przewidzieć, którego dokładnie dnia pojawi się na naszej stronie komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków na wypłaty w 2016 r., ponieważ na tempo przyrostu wykorzystania limitu składają się dwa czynniki: nabywcy składający wnioski lub wycofujący te już zarejestrowane oraz procedury weryfikacji i przekazywania wniosków stosowane przez 14 banków kredytujących. Na dzień 9 marca 2016 r. poziom rezerwacji limitu środków na planowane wypłaty w roku 2016 r. wynosił 84%."