Powrót

Kolejne banki dołączają do Programu Akredytyw Eksportowych

Kolejne banki dołączają do Programu Akredytyw Eksportowych

Cztery kolejne banki przystąpiły do Programu Akredytyw Eksportowych rozwijanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu polskie firmy będą mogły potwierdzić w nich akredytywy eksportowe na rynki o podwyższonym ryzyku, a BGK to ryzyko przejmie. Umowy z BGK podpisały banki: BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, HSBC oraz mBank. Tym samym grono instytucji wspierających polskich eksporterów na bardziej odległych i ryzykownych rynkach wzrosło do dziewięciu.

Bank Gospodarstwa Krajowego od wielu lat wspiera krajowych przedsiębiorców na zagranicznych rynkach. Uruchomiony w styczniu br. Program Akredytyw Eksportowych to współpraca z bankami komercyjnymi, która znacząco ułatwi eksporterom realizowanie zamówień na rynkach o podwyższonym ryzyku. Banki, które podpisały umowę z BGK, mogą potwierdzać akredytywy eksportowe bezpośrednio swoim klientom, a BGK będzie przejmować od nich wynikające z akredytyw ryzyko banku zagranicznego.

Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie ze swoją strategią, kompleksowo wspiera eksporterów. Pomaga im w zdobywaniu zarówno rynków geograficznie bliskich, takich jak Europa Środkowa, Rosja czy Białoruś, jak i dalekich, np. afrykańskich, azjatyckich czy amerykańskich. Cieszy nas, że kolejne banki wzmacniają nasz polski ekosystem instytucji finansowych ułatwiający zagraniczną aktywność polskich firm. Pytania, które otrzymujemy od przedsiębiorców potwierdzają, że ci coraz śmielej myślą o wychodzeniu na nowe rynki. Podobnie ma się rzecz z bankami komercyjnymi obecnymi w Polsce. Podjęcie tego kroku – i dla przedsiębiorców i dla banków komercyjnych - będzie łatwiejsze, gdy jedni i drudzy będą mogli minimalizować ryzyko z nim związane, a to zapewnia Program Akredytyw Eksportowych – mówi Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

Akredytywa eksportowa zobowiązuje bank importera do zapłaty określonej kwoty w zamian za dokumenty, które prezentuje w niej przedsiębiorca za pośrednictwem swojego banku. Jeżeli dokumenty są zgodne, to wypłata pieniędzy jest gwarantowana nawet, jeżeli importer okaże się niewypłacalny lub odmówi zapłaty. Jednocześnie banki współpracujące z BGK mogą oferować przedsiębiorcom więcej usług związanych z prowadzeniem działalności biznesowej za granicą.

Wypowiedzi przedstawicieli banków komercyjnych:

Program Akredytyw Eksportowych BGK postrzegamy jako szansę na większe zaangażowanie sektora bankowego w obszarze finansowania handlu międzynarodowego, co w naszym przekonaniu jest dzisiaj niezwykle istotne. Zawarte porozumienie pozwoli nam na wzbogacenie oferty banku, a tym samym jeszcze większe wsparcie ze strony banku dla naszych klientów w ich ekspansji na rynkach zagranicznych – Aleksandra Stańczyk, dyrektor Departamentu Finansowania Handlu w Banku BGŻ BNP Paribas.

Pomaganie polskim firmom na rynkach zagranicznych jest jednym z założeń naszej strategii. Od kilku lat prowadzimy ogólnopolski Program Rozwoju Eksportu i z frekwencji oraz rozmów z uczestnikami wiemy, jak doceniane jest przez eksporterów wsparcie w postaci konkretnych, praktycznych narzędzi. To dotyczy szczególnie dalekich rynków, gdzie często różnice kulturowe i odległość geograficzna kreują dodatkowe wyzwania. Uważamy też, że w całym systemie wsparcia dla eksporterów współdziałanie różnych podmiotów: instytucji państwa, ale też podmiotów komercyjnych, jest niezbędne. Stąd uczestnictwo w Programie Akredytyw Eksportowych BGK ma dla nas szczególne znaczenie – Roman Maciejewski, dyrektor Departamentu Sprzedaży Produktów Banku Zachodniego WBK, szef Programu Rozwoju Eksportu.

Polskie przedsiębiorstwa coraz bardziej otwierają się na świat, rozwijając działalność zarówno na rynkach bliskich geograficznie i kulturowo, jak i tych bardziej odległych, a przez to obarczonych wyższym ryzykiem. Program Akredytyw Eksportowych stanowi wsparcie dla firm w zarządzaniu tym ryzykiem, umożliwiając im skupienie się na kwestiach najistotniejszych, a więc tworzeniu lokalnych struktur organizacyjnych, przygotowaniu oferty dopasowanej do potrzeb nabywców z danego kraju i jej skutecznej dystrybucji - Dariusz Kucharski, członek zarządu i dyrektor zarządzający Pionem Ryzyka w HSBC Bank Polska S.A.

W okresie dobrej koniunktury utrzymującej się w handlu zagranicznym, postrzegamy umowę z BGK jako cenną inicjatywę wspierania polskiego eksportu – nie tylko na dobrze znanych nam rynkach Unii Europejskiej, ale także w wymiarze globalnym – Tomasz Wójtowicz, dyrektor Departamentu Finansowania Handlu w mBanku.

BGK podpisał już w sumie 9 umów z bankami komercyjnymi. W gronie instytucji finansowych, które przyłączyły się do programu są również Alior Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Bank Pekao SA oraz Raiffeisen Polbank.

Działania wspierające aktywność zagraniczną przedsiębiorców, w tym eksport, są jednym z  priorytetów Banku Gospodarstwa Krajowego. Tylko w 2017 roku BGK o 37 proc. proc. zwiększył nakłady na ten cel, sfinansował ponad 200 zagranicznych projektów polskich firm, a łączna kwota finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej wyniosła prawie 1,8 mld zł (wzrost z 1,3 mld zł rok wcześniej). Dziś  jest z rodzimymi firmami w 57 krajach na 6 kontynentach. Prowadzące działalność gospodarczą za granicą polskie firmy mogą korzystać w państwowym banku rozwoju z wielu instrumentów finansowych, m.in. gwarancji, kredytów czy linii wielocelowych.