Powrót

Can-Pack kontynuuje dynamiczną ekspansję na rynkach zagranicznych

6 czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego nawiązał strategiczną współpracę z Grupą Can-Pack poprzez objęcie 100 mln EUR obligacji wyemitowanych przez Can-Pack S.A. Podstawowym celem współpracy jest finansowe wsparcie dalszego rozwoju Grupy Can-Pack na rynkach zagranicznych.

Grupa Can-Pack działa na rynku opakowań metalowych od ponad 25 lat. W tym okresie stała się wiodącym producentem w branży opakowań napojowych w Europie Środkowo-Wschodniej i stale umacnia swoją pozycję rynkową w Europie Zachodniej, Azji i Afryce.

„Stałe poszerzanie działalności Grupy Can-Pack o kolejne rynki zagraniczne jest jednym z filarów długoterminowej strategii naszego rozwoju. Ekspansja terytorialna w branży opakowań napojowych wymaga rozbudowy mocy produkcyjnych optymalnie wpisujących się w strukturę geograficzną lokalizacji zakładów naszych klientów. Nowe zakłady produkcyjne pozwalają redukować koszty logistyki, elastyczniej reagować na rosnące wymagania głównych odbiorców znacznie podnosząc naszą zdolność konkurencyjną. W perspektywie najbliższych 10 lat chcemy stać się globalnym graczem zdolnym do zaoferowania najwyższej jakości opakowań napojowych na wszystkich wiodących rynkach opakowań napojowych.” – powiedział Wiceprezes zarządu ds. Operacyjnych CAN PACK S.A. pan Stanisław Waśko.

Bank Gospodarstwa Krajowego dynamicznie zwiększa finansowanie dla eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm. Łączna wartość wsparcia udzielonego dotychczas przez BGK na rynki zagraniczne przekracza 3 mld zł i w samym tylko 2015 r. umożliwiło finansowanie inwestycji i eksportu do takich krajów jak: Białoruś, Rosja, Kanada, Chiny, Indie, Meksyk i Niemcy.

„Finansowanie Can-Pack stanowi kolejny krok w realizacji jednego z kluczowych celów strategii BGK, jakim jest wspieranie przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne. Grupa Can-Pack jest jedną z pereł polskiego biznesu, dlatego zakładamy, że ta emisja to pierwszy krok w dalszej współpracy obu instytucji”  – powiedział Jacek Szugajew, wiceprezes Zarządu BGK.

Grupa Can-Pack to wiodący producent aluminiowych puszek napojowych, opakowań szklanych, stalowych opakowań dla przemysłu spożywczego i chemicznego oraz zamknięć koronowych. Działalność produkcyjna Grupy jest realizowana w 24 fabrykach ulokowanych w 15 krajach na 3 kontynentach, a jej wyroby są sprzedawane do odbiorców z ponad 70 krajów świata. Głównym przedmiotem działalności Spółki i Grupy jest produkcja aluminiowych puszek i wieczek napojowych realizowana w 12 fabrykach. Pozostała działalność produkcyjna Grupy jest realizowana przez holdingi produktowe w skład których wchodzą 2 huty szkła, 3 fabryki opakowań stalowych i 7 fabryk wytwarzających zamknięcia do butelek. Grupa Can Pack zatrudnia obecnie blisko 5000 pracowników, a jej roczne skonsolidowane przychody sięgają 6 mld złotych.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.