Powrót

Bumech pozyskał finansowanie na rozpoczęcie wydobycia boksytu w Czarnogórze

Bumech, spółka z branży maszynowej świadcząca usługi dla górnictwa, podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu terminowego na start działalności w Czarnogórze. To kolejny ważny etap prowadzący do rozpoczęcia wydobycia rudy aluminium (boksytu) na rzecz Uniprom Metali, w ramach 29-letniego kontraktu o podstawowej wartości 1,1 mld zł.

Umowa kredytowa o wartości 4,6 mln euro wypłacana będzie w dwóch transzach. Finansowanie może wynosić maksymalnie 80 proc. wartości poniesionych nakładów, których wartość to 5,8 mln euro. Wykorzystanie kredytu upływa z końcem 2016 roku.

Miło mi poinformować, iż osiągnęliśmy kolejny krok milowy w ramach naszej najważniejszej zagranicznej inwestycji. Pozyskane finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi ważny etap, który istotnie zbliża nas do rozpoczęcia wydobycia w kopalni boksytu w Czarnogórze. W strukturze sprzedaży Grupy Bumech, większość stanowią usługi dla sektora górniczego w Polsce. Obecny projekt o takiej skali pozwala nam na stopniową dywersyfikację działalności i budowanie nowych kierunków rozwoju oraz, co najważniejsze dla obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy, będzie stanowił wieloletnie źródło stabilnych przychodów. W tym miejscu chciałbym tez serdecznie podziękować Bankowi Gospodarstwa Krajowego za zaufanie jakim nas obdarzył– powiedział Marcin Sutkowski, Prezes Zarządu Bumech S.A.

- Wspieranie ekspansji polskich firm za granicą to element misji BGK, który pełni funkcję państwowego banku rozwoju. Cieszy nas, że coraz więcej przedsiębiorców korzysta z usług BGK – nasze zaangażowanie kredytowe w finansowanie inwestycji i handlu zagranicznego przekroczyło już 2 mld zł i wciąż dynamicznie rośnie. Wierzymy, że udzielony kredyt pozwoli Grupie Bumech na dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych oraz pozwoli na dywersyfikację działalności Grupy, co jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę sytuację branży okołogórniczej w Polsce – powiedział Arkadiusz Zabłoński, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego BGK.

W kwietniu 2016 roku, Bumech w konsorcjum ze spółką Grottech podpisał
z firmą Uniprom Metali (właściciel złóż) umowę na świadczenie usług wydobywczych w kopalni rudy boksytu w miejscowości Niksić w Czarnogórze. Umowa została zawarta na 29 lat, lecz nie może być zakończona przed wyeksploatowaniem całości złóż (ok. 16,7 mln ton). Jej orientacyjna wartość wynosi 250 mln euro, a w przypadku świadczenia usług dodatkowych, kontrakt może być zwiększony o ponad 208 mln euro.

Pragnę również podkreślić, iż rozpoczęcie robót wydobywczych w Czarnogórze ma niezwykle ważny wymiar społeczny i gospodarczy, dając zatrudnienie miejscowej ludności oraz impuls do ożywienia ekonomicznego tamtego obszaru. Zapewne były to jedne z ważniejszych powodów, dla których Premier Czarnogóry – Pan Milo Dukanović zapowiedział swoją obecność na otwarciu kopalni planowanej na wrzesień br. – dodał Marcin Sutkowski.

W lipcu 2016 roku Bumech poinformował o założeniu spółki zależnej - Bumech Crna Gora w celu realizacji kontraktu w Czarnogórze.