Powrót

Blisko 130 mln zł na realizację projektów miejskich w województwie zachodniopomorskim

Wkrótce inwestorzy z Pomorza Zachodniego będą mogli starać się o preferencyjne pożyczki na projekty inwestycyjne w zakresie realizacji projektów miejskich. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dzisiaj umowę z Bankiem Ochrony Środowiska i Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym, którzy już pod koniec I kwartału 2017 r. zaczną przyjmować od firm wnioski pożyczkowe.

Pożyczki będą preferencyjnie oprocentowane i udzielane na okres nawet 17 lat, co jest ofertą niespotykaną na polskim rynku. Pożyczkobiorca nie poniesie żadnych opłat związanych z udzieleniem pożyczki i będzie mógł skorzystać z 2-letniej karencji w jej spłacie. Takie warunki finansowania mają zachęcić inwestorów do podjęcia wieloletnich i często skomplikowanych projektów. Pożyczki oferowane są w ramach znanej zachodniopomorskim przedsiębiorcom inicjatywy JEREMIE.

Pożyczkobiorcy będą mogli skorzystać z preferencyjnie oprocentowanego instrumentu finansowego na realizację projektów miejskich, które będą polegały m.in. na adaptacji, przebudowie, renowacji lub modernizacji budynku. W szczególności pożyczki będą mogły być przeznaczone na finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno–usługowo–handlowych, tworzeniu nowych miejsc pracy, wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakupie wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym także zakupie środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia oraz innych celach gospodarczych przyczyniających się do rozwoju MŚP.  Jednocześnie wymagane jest, aby inwestycja wpłynęła na przynajmniej dwa z dziewięciu obszarów określonych w Zintegrowanym Planie Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich Województwa Zachodniopomorskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest menedżerem programu na mocy umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

- Wykorzystujemy doświadczenie, jakie bank przez ostatnich 7 lat nabył w związku z realizacją programów JEREMIE i JESSICA, polegających na wdrażaniu instrumentów zwrotnych w ramach perspektywy 2007-2013. Dzięki tym inicjatywom udało się wesprzeć wiele  projektów inwestycyjnych, takich jak rewitalizacja dworca kolejowego w Sopocie, autobusowego w Płocku czy hali targowej Koszyki w Warszawie – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Naszym celem, jako banku rozwoju, jest wspieranie marszałków województw w sprawnym i skutecznym zarządzaniu środkami unijnymi, dzięki czemu regiony lepiej rozwijają się społecznie i gospodarczo  – dodała Daszyńska-Muzyczka.

- Bank Ochrony Środowiska aktywnie włącza się w projekty związane z rewitalizacją terenów miejskich. Tylko w ramach Inicjatywy JESSICA realizowanej w ostatnich latach na terenie woj. zachodniopomorskiego, łączna wartość współfinansowanych przez BOŚ projektów przekroczyła 380 mln zł. Warto podkreślić, że to właśnie w woj. zachodniopomorskim BOŚ był pierwszym Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich, spośród 33 działających w Unii Europejskiej, który jako pierwszy wykorzystał 100 proc. powierzonych środków. Liczymy na równie duże zainteresowanie inwestorów również w ramach uruchamianego właśnie projektu JEREMIE – a wszystko z korzyścią dla regionu  – podkreślił Stanisław Kluza, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.