Powrót

BGK ma prawie 200 mln zł na rewitalizację śląskich miast

BGK ma prawie 200 mln zł na rewitalizację śląskich miast

Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął nabór wniosków o pożyczki rewitalizacyjne, dzięki którym realizowane będą inwestycje poprawiające jakość życia na obszarach miejskich Śląska. Do wykorzystania są 193 mln zł, a środki pochodzą z regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020. 

 

Warunki finansowania są wyjątkowo atrakcyjne – oprocentowanie pożyczki może wynieść nawet 0,25 proc. w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji. Maksymalna kwota pożyczki to 50 mln zł, okres kredytowania - do 20 lat, z karencją w spłacie  do roku od zakończenia realizacji projektu. Wnioski o pożyczkę przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski.  Można je składać do wyczerpania środków.

 

Projekty, które będziemy wspierać, powinny mieć na celu przede wszystkim aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich. Dzięki naszemu wsparciu poprawi się jakość życia wielu mieszkańców regionu. Oprocentowanie pożyczek rewitalizacyjnych ustalamy indywidualnie - im większe korzyści dla lokalnej społeczności przyniesie projekt, tym oprocentowanie będzie niższe. Poza tym jest to bez wątpienia najtańsza pożyczka inwestycyjna w województwie śląskim – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych mogą skorzystać śląscy przedsiębiorcy, samorządy, spółki komunalne, związki i stowarzyszenia, instytucje edukacyjne i szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego.. Wśród beneficjentów nie powinno zabraknąć organizacji pozarządowych, instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji kultury, a także kościołów i związków wyznaniowych.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego rozdysponuje w formie preferencyjnych pożyczek ponad 193 mln zł, które zarząd województwa śląskiego przeznaczył na ten cel ze środków RPO WSL 2014-2020. Już niebawem z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych będzie można skorzystać również w województwie mazowieckim. W tym przypadku, kwota przeznaczona na te pożyczki wyniesie ok. 103 mln zł.