Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansował 12 lokali socjalnych w Gminie Choczewo, w województwie pomorskim

3 marca w Zwartowie, w gminie Choczewo, przekazano do użytkowania budynek z 12 lokalami socjalnymi. Budynek powstał przy udziale środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, obsługiwanego przez BGK.

W nowo powstałym budynku znajdują się 2- i 3- pokojowe mieszkania o powierzchni użytkowej 32,90 m2 i 44,72 m2. W ramach zagospodarowania terenu wykonano zjazd z drogi powiatowej, drogę wewnętrzną z chodnikiem, miejsca postojowe dla aut, obiekty małej architektury i zieleńce. Roboty budowlane trwały 7 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 1 205 tys. zł, a bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Dopłat 30% faktycznych kosztów przedsięwzięcia czyli  ponad 361,6 tys. zł.  Jest to pierwsza inwestycja  Gminy Choczewo w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Dzięki wsparciu z budżetu Państwa w całej Polsce powstało już ponad 14 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 5,7 tysiąca pozostaje w trakcie realizacji. Rządowy Program funkcjonuje już od 10 lat.

Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 844 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie 1284 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości ponad 2,6 mld zł.