Powrót

60 mln zł na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej pomorskich firm

60 mln zł na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej pomorskich firm
Asian business man holding piece of puzzle trying to build a city. Business development concept

Do pomorskich przedsiębiorców trafi kolejne 60 mln zł z ogólnej puli 600 mln zł przeznaczonych na instrumenty zwrotne dla firm. Środki pochodzące z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ posłużą dystrybucji nowego produktu – Pożyczki na innowacje. Udzielaniem finansowania zajmie się sprawdzony pośrednik - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.), który na mocy umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje już pomorskim firmom Pożyczkę Rozwojową i Mikropożyczki.

Pożyczki na innowacje będą udzielane na inwestycje wpisujące się w jeden z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Uzyskane środki można przeznaczyć w szczególności na finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych, ochrony własności intelektualnej firmy dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia. Pomoc finansową otrzymać można także na projekty dotyczące infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (np. budowę, rozbudowę oraz przebudowę budynku) oraz na zakup wyposażenia laboratoriów lub działów B+R, pod warunkiem przedstawienia programu prac badawczo-rozwojowych.

- Wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z kluczowych elementów strategii Banku Gospodarstwa Krajowego. Kolejne środki unijne, które trafią do innowacyjnych firm z Pomorza, pozwolą im skutecznie inwestować w działalność badawczo-rozwojową. To nie tylko wzmocni ich konkurencyjność, ale także pozytywnie wpłynie na rozwój całego regionu – podkreśla Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pomorskie firmy korzystające z Pożyczki na innowacje mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 200 tys. zł do 5 mln zł.  Na spłatę pożyczki udzielanej na warunkach korzystniejszych niż rynkowe przedsiębiorcy będą mieli 10 lat, z 2-letnim okresem karencji. Otrzymanie pożyczki nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami czy prowizjami. Zainteresowani przedsiębiorcy już mogą zgłaszać się do TISE S.A.

Z unijnych pożyczek skorzystać już można w jedenastu województwach: pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, małopolskim, dolnośląskim, opolskim, zachodniopomorskim, podkarpackim, podlaskim, lubelskim i lubuskim. Wkrótce dołączą do nich pozostałe cztery regiony.

Aktualna lista instytucji oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stronie rpo.bgk.pl.

Więcej informacji o projekcie „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” na stronie rpo.bgk.pl .