Archiwalne komunikaty prasowe

- Prezes Zarządu Dariusz Daniluk zapewnia o kontynuacji strategii BGK

Rada Nadzorcza odwołała z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasza Mironczuka. Prezes Zarządu został odwołany przed upływem kadencji, ze skutkiem natychmiastowym.…

Szczegóły

- Sto tysięcy kredytów w programie „Rodzina na swoim”

Z preferencyjnego kredytu mieszkaniowego w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim" od początku istnienia programu tj. od stycznia 2007 r. skorzystało 100,5 tys. rodzin (stan na dzień 18 kwietnia…

Szczegóły

- Milowy skok BGK w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Bank Gospodarstwa Krajowego poprawił swój wynik aż o 26 pozycji w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, prowadzonym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz PwC. W branży „Banko

Szczegóły

Obligacje BGK debiutują na rynku Catalyst

W dniu dzisiejszym, tj. 9 marca 2011 roku dwie serie obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego o łącznej wartości nominalnej 2 mld złotych zadebiutowały na ASO Catalyst (rynek hurtowy).

Obligacje te…

Szczegóły

BGK wyemituje obligacje dla Miejskich Zakładów Autobusowych

21 lutego 2011 roku przedstawiciele warszawskich Miejskich Zakładów Autobusowych i Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę programu emisji obligacji na kwotę 165,6 mln złotych.

Szczegóły

Podsumowanie 2010 r. w BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego od czerwca ub. r. realizuje nową strategię działania, przyjętą na lata 2010-2014. Rośnie pozycja Banku w eksporcie i wśród samorządów. Okres ostatnich miesięcy to czas…

Szczegóły

BGK organizatorem konferencji o systemach poręczeniowych w Europie

9 lutego br. Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizował międzynarodową konferencję „Systemy gwarancyjne w krajach UE - poszukiwanie optymalnego…

Szczegóły

Sukces konferencji „Export Finance” organizowanej przez BGK

Aby obejrzeć film z konferencji kliknij tutaj.

Szczegóły

BGK podpisał kolejne trzy umowy z Pośrednikami Finansowymi w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego

Dnia 21 grudnia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy umowy z Pośrednikami Finansowym w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. W województwie dolnośląskim wyłonionych zostało…

Szczegóły